ASTĂZI, 6 AUGUST, ÎI SPUNEM „LA MULŢI ANI!”! CERCETĂTORULUI VASILE AVĂDANEI

S-a născut în ziua de 6 august 1957, la Fântâna Mare, Suceava. Viitorul inginer, cercetător ştiinţific, doctor în chimie (1998) a fost absolvent al Școlii generale Cotu Băii (curs primar, 1972), Liceului nr. 2 Fălticeni (Bacalaureat 10, 1976), Institutul Politehnic „Gh. Asachi Iași (inginer chimist, 1982), Universitatea „Politehnica” București (doctorat, 2000), Academia Română (postdoctorat, 2014).

De-a lungul carierei profesionale a lucrat la: Centrul de Cercetări pentru Fibre chimice Săvinești (Cercetător), Kober SRL, Asociația ECOFOREST Neamț, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Iași și Bacău (OTIMMC, Consilier), Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Roznov (CICIA; Președinte), Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie Montană Vatra Dornei (INCE / CE-MONT, cercetător, șef de departament).

Calități: ▪ Membru în Comisia Montanologie a Academiei de Științe Agricole şi Silvice, din 2011; ▪ Membru în Forumul Montan din România, din 2008(din 2013 secretar general); ▪ Cadru didactic (lector universitar) la Universitatea Română de Științe şi Arte „Gh. Cristea” Bucureşti – centrul Neamţ, disciplinele Chimia Mediului înconjurător, Politici şi strategii ecologice, Ecologie generală, Modelarea proceselor ecologice, Economia şi gestiunea mediului, Proiecte de mediu 2003 – 2012; din 2009 titularizat; ▪ Membru în colectivul de redacție al revistei „The Danube river”, ISSN 1583 – 7513, din 2009 – 2012; ▪ Coordonator al colectivului publicației „Starea economică a județului Neamţ – raport anual”, ISSN 2247 – 2509, 2008 – 2013; ▪ Lector în sistemul de Formare continuă a adulților, specializarea Manager de proiect , Managementul afacerilor , Competențe antreprenoriale, Manager inovare; ▪ Cercetător științific principal III, din mai 1990; ▪ Consilier în afaceri (Ministerul Economiei – OTIMMC Iaşi), 2005 – 2016; ▪ Consultant în dezvoltare durabilă (aspecte globale, economice, ecologice, tehnologice), din 2003, ▪ Expert evaluator la UEFISCDI și Bulgarian National Science Fund; ▪ Expert: membru în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Neamţ, din 2010; ▪ Expert: membru în Comitetul Regional (Nord Est) pentru Învățământul Profesional şi Tehnic, din 2010; ▪ Expert: membru supleant în Comitetul Regional de Inovare (Nord Est);

Activitate științifică: ◦ 27cărţi publicate; ◦ 15suporturi de curs și manuale pentru activități didactice de specialitate de nivel mediu şi superior și formare adulți; ◦ 14lucrări publicate ISI și B+; ◦ 58 lucrări publicate ISBN și ISSN; ◦ 4 Brevete; ◦ 105 lucrări științifice prezentate la manifestări naționale;◦ 50 lucrări științifice prezentate la manifestări internaționale; ◦ 23 citări în 18 lucrări, ◦ 16 premii şi distincții (6 personale, 10 colectiv); ◦ 86 şi proiecte aplicate la nivel național; ◦ 11proiecte aplicate la nivel internațional; ◦ 21 conferințe științifice prezentate la manifestări naționale;

Realizări deosebite:

Carte: ▪ V. Avădănei, Oana Crina Bujor, Lidia Avădănei, Cornelica Stîngu, 2008 – 2013, Starea economică a județului Neamţ (Ed. Răzeșu, 6 numere); ▪ V. Avădănei, Oana Crina Bujor, Lidia Avădănei, Igor Creţescu, 2010, Inovarea în afaceri, Ed. Ecozone Iaşi, (CNCSIS); ▪ Lidia Avădănei, V. Avădănei, 2009, Biopolimerii – speranța dezvoltării durabile, Ed. Electra, Bucureşti, (CNCSIS); ▪ V. Avădănei, Lidia Avădănei, 2010, Evaluarea sistemului național de cercetare, Ed. Tehnopress, Iaşi, (CNCSIS); ▪ V. Avădănei, Oana Crina Bujor, Lidia Avădănei, 2012, Aptitudini de creativitate ale tinerilor liceeni din judeţul Neamţ. Studiu, Ed. Răzeşu, Piatra Neamţ; ▪ V. Avădănei, Igor Crețescu, 2013, Procese membranare de separare, Ed. Cermi, Iaşi; (CNCSIS); ▪ V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, 2014, Gastronomie în Munții Neamțului, Forumul Montan din România – filiala Neamţ; (română, engleză – 2015, germană – 2015); ▪ V. Avădănei, Horlescu Brîndușa-Gabriela, Lidia Avădănei, 2016, Civilizația montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații, CICIA; ▪ V. Avădănei, Lidia Avădănei, 2017, Spațiul dezvoltării durabile bioeconomice montane, Ed. Electra (CNCSIS); ▪ V. Avădănei, Alexandru-Sabin Nicula, Lidia Avădănei, 2018, Legea muntelui – reflectată în viziune multidisciplinară, Ed. Presa Universitară Clujeană, V. Avădănei, Lidia Avădănei, 2019, ▪ Ia – ADNul civilizației montane românești, CICIA.

Lucrări publicate (teme): Inginerie chimică, Ecologie, Managementul afacerilor, Management organizațional, Dezvoltarea turismului, Știința muntelui, Sociologie, Educaţie nonformală (LEGO, CANVAS, planificarea afacerilor), Legea muntelui (participare la elaborare), Bioeconomie, Cultură tradițională, Inovarea în servicii;

Premii: ▫ Medalia de aur, Academia Oamenilor de Știință din România, 2003, (cu ECOFOREST); ▫ Premiul „A. Tacu” al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române la Sesiunea Științifică internaţională din 16.09.2011 (cu CICIA); ▫ Premiul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru proiecte inovative în Serviciile publice, 2011, (colectiv, AJOFM Neamţ); ▫ „Premiile antreprenoriatului european” ediția 2012 (Cipru, cu CICIA); ▫ Premiul ”EDEN – destinații turistice de excelență”, tema anului 2015 ”Turismul și gastronomia locală”, Autoritatea Națională de Turism, 2015, (echipa, FMRNt). ▫ Premiul ”Artă și identitate” Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, 2019. (cartea „Ia – ADNul civilizației montane românești”). ▫ Premiul „Nicolae Cornățeanu” al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” 2019 (cartea „Ia – ADNul civilizației montane românești”).

▪ Inclus în „Dicționarul Oamenilor de seamă din judeţul Neamţ”, ed. CRIGARUX, 1999 (autor C. Pangrati)

▪ Inclus în „Personalități ale culturii din județul Neamț”, ed. CRIGARUX, 2014 (autor C. Tomșa);