CALENDAR POPULAR – CEI TREI CRAI (TRISFETITELE)

Trisfetitele, sau Cei Trei Crai, este denumirea populară a sărbătorii celor trei ierarhi  celebraţi în Calendarul ortodox în ziua de 30 ianuarie: Vasile, Grigore şi Ioan. Ei sunt recunoscuţi ca mari dascăli ai creştinătăţii, cunoscători ai ştiinţei şi filozofiei vremurilor în care au trăit. Pentru a stăvili dezbinările care începuseră să se ivească între credincioşi, celor trei ierarhi li s-au rezervat, pentru împăcare, una şi aceeaşi zi de celebrare: 30 ianuarie. Astfel, sărbătorindu-i împreună, Biserica ortodoxă le recunoaşte şi le apreciază deopotrivă înţelepciunea, dreapta credinţă în Iisus şi lupta împotriva ereticilor.

Cinstindu-i, domnul Moldovei Vasile Lupu le-a înălţat în Iaşi cunoscuta biserică Trei Ierarhi.

Poporul îi asociază cu doctorii făcători de minuni şi vindecători de boli omeneşti.

Local, pentru a nu le aduce incendii, boli şi pagubă, Cei Trei Ierarhi erau sărbătoriţi prin interdicţii la muncă.

Lor li s-au dedicat grupul de stele din mijlocul Constelaţiei Orion, numit şi Cei trei Crai, Craii de la Răsărit sau Cingătoarea Regelui. În asociere cu alte stele din apropiere, Trisfetitele formează Rariţa (Plugul cu Grebla), Sfredelul Mare (Spiţelnicul), Toiegele.