CARTEA ZILEI – „ACORDURI LIRICE”, DE TODICĂ S. KIRILEANU

Profesorul George Brăescu prefaţează această carte apărută în 2017 la Editura „Nona”:

„Todică S. Kirileanu, fiul lui Simion Teodorescu Kirileanu, un reputat folclorist, a fost medic chirurg ftiziopneumolog de certă notorietate, cercetător ştiinţific şi publicist. În această carte ni se dezvăluie şi în ipostaza de poet de o remarcabilă înzestrare, intrat deja şi în atenţia posterităţii. În acest unic volum Todică S. Kirileanu ne dăruieşte o poezie cu solide conotaţii intelectuale, de fin cărturar, cu vizibile accente livreşti, fără să afecteze autenticitatea şi fără a fi fastidioasă, insidioasă şi incomprehensivă. Contăm, ca atare, pe o lirică confesiv-narativă, reflexivă şi chiar compulsivă, cu predilecţie evocatoare, foarte puţin difuză şi gongorică, care evită acrobaţiile şi peroraţiile verbale în folosul clarităţii şi care apelează la aluzii şi sugestii culturale din proxima contemporaneitate şi până în adâncurile antichităţii. în acelaşi timp, Todică S. Kirileanu ne livrează o lirică purtătoare de demnitate şi verticalitate, care refuză cu cerbicie aservirea şi compromisul înregimentării ideologice. Fapt ce-1 îndrituieşte să adopte o poziţie reticentă şi uneori infatigabilă, dar şi orgolioasă, fără a fi infatuată şi vanitoasă. Poezia lui Todică S. Kirileanu nu este una excesiv elaborată, ci mai degrabă meticuloasă, acribioasă, rod al unei inspiraţii fără patetisme învolburate şi fără mesaje sofisticate. Todică S. Kirileanu, intelectual rafinat şi cu un statut poetic elevat, ne surprinde, prin cartea Acorduri lirice, când genuin sentimental, când scrupulos cerebral, cu un material poetic veritabil, în care sufletul său vibrează fie pentru povestea sa de iubire, fie pentru dureroase poveşti existenţiale. Cartea îl situează pe Todică S. Kirileanu printre confraţii nemţeni din stirpea generaţionistă similară a unor Constantin Gavriliu, Har Mihailescu, Vasile Muscalu, Andrei Gâdei, Constantin D. Borş (Lucian Mircea), Ion Vremelnicu, Nichita Bistriceanu (trecuţi prin avatarurile proletcultismului şi realismului socialist şi împătimiţi frecventatori ai cenaclurilor literare Slova Nouă, Calistrat Hogaş, Petrodava, din Piatra-Neamţ). Cartea în speţă, pe care am publicat-o şi prefaţat-o ca să imortalizez spiritul şi amintirea lui Todică S. Kirileanu, nu are pretenţia de a se poziţiona la altitudinea unui demers critic încărcat de subtilităţi analitice si raţionamente teoretice. Am considerat că nu se cuvine, scriind prefaţa, să-mi asum alt merit decât acela de a exprima, cu precădere la adresa cărţii şi poetului, numai judecăţi de întâmpinare, puncte de vedere şi păreri personale având doar meniri explicative, apreciative şi admirative.”

Acest articol a fost postat in Noutati.