CARTEA ZILEI – „LECTURI PASTELATE”, GHEORGHE ŢIGĂU

În anul 2014, Editura „Nona” scotea pe piaţa cărţii un volum aparte. În parte, creaţie a elevilor de gimnaziu şi liceu din Piatra-Neamţ, în parte datorită harului didactic al profesorului de limbă şi literatură Gheorghe Ţigău. De-a lungul a trei decenii, profesorul a strâns o serie de lucrări de artă plastică, desene, grafică şi picturi, ale elevilor, rezultat al multor activităţi extraşcolare. Aflat acum la pensie, Gheorghe Ţigău a triat şi a ales cele mai reprezentative lucrări, cărora le-a găsit câte o ilustraţie din operele literare cunoscute de elevi.

„Am avut bucuria de a lucra decenii de-a rândul, în şcoală sau în particular, cu şcolari de toate vârstele. Cu ei şi prin ei, existenţa mea a căpătat rost. Cu inima plină de însufleţire şi de speranţă, i-am îndemnat pe toţi să înveţe, să fie cuminţi şi sârguincioşi, să se înalţe, folosindu-şi energiile pentru creaţie, înţelegând şi aplicând sincretismul artelor.

Această carte este rodul acestor îndemnuri, al lecturilor în grup sau individuale, care le-au hrănit imaginaţia creatoare. Din mulţimea de ilustraţii ale unor pagini nemuritoare din opere literare româneşti, am reunit aici câteva zeci, care aparţin foştilor elevi din clasele V-XII, dintre anii 1975-2005, ai Şcolii „Elena Cuza” şi Şcolii Nr. 5, ai liceelor „Calistrat Hogaş”, „Victor Brauner” şi de Informatică, toate din Piatra-Neamţ.

Lucrările dezvăluie graţie ori gravitate, trăiri şi simţiri  nebănuite, precum şi, mai presus de toate, talent.

Viaţa şcolii a fost şi rămâne frumoasă. Ea răspândeşte în jur doar lumină, căldură, vrednicie, prietenie.” (Gheorghe Ţigău)