CARTEA ZILEI – „LUMINĂ DIN LUMINĂ – Însemnări din vieţile, nevoinţele şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi pentru mântuirea tuturor creştinilor”, DE DOINA CAPŞA

Cartea pe care o propunem astăzi spre lectură a apărut la Editura „Nona” în anul 2015. Despre ea, autoarea se exprima la momentul lansării: „Am alcătuit micuţa scriere de fată cu citate din vieţile, învăţăturile şi nevoinţele unora dintre Sfinţii Părinţi, pentru a cunoaşte cum trebuie să lucrăm la mântuirea noastră.

După Sfinţii Părinţi, aşa cum veţi vedea şi in această micuţă carte, e foarte important să ne silim pe noi înşine tot timpul, să facem distincţie clară intre gândurile noastre şi cele şoptite de vrăjmaşii nevăzuţi, să le alungăm numaidecât pe cele rele şi să le cugetăm pe toate aşa cum vrea Dumnezeu de la noi.

Cel mai mare ajutor pentru a face acest lucru este rugăciunea neîncetată şi alungarea din minte şi inimă a gândurilor rele, necurate, făcând astfel loc Harului Duhului Sfânt.” (Doina Capşa).