CARTEA ZILEI – „MONOGRAFIA COMUNEI POIANA TEIULUI” (Editura „Nona”, Piatra-Neamţ, 2001)

În prefaţa cărţii, prefaţă intitulată EXCURS, profesorul George Brăescu scrie: „Nu stă în putinţa oricui să izbutească, aşa cum se prezintă lucrurile în cartea de faţă, o astfel de incursiune de factură monografică (ce-i drept într-un spaţiu şi într-o comunitate românească de proporţii reduse) ce îşi propune, şi în mare parte reuşeşte, să investigheze şi să evidenţieze o multitudine de componente ale activităţii şi vieţii omeneşti din vremuri străvechi şi până în proximitatea mileniului III. «Monografia comunei Poiana Teiului», scrisă de Ion Ghiorghiu, este o lucrare care, în mare parte, exceptând rigurozitatea academică, se inspiră prodigios şi cu folos din masivul volum «Etnografia Văii Bistriţei», elaborat de un grup de oameni de ştiinţă sub egida Academiei Române. Ion Ghiorghiu, având în cartea Academiei Române un model strălucit, nu ezită să trateze aproape toate fenomenele de natură istorică, geografică, economică, etnografică şi folclorică depistate şi atestate în arealul comunei Poiana Teiului. Pornind de la fixarea şi definirea cadrului geografic şi istoric, autorul abordează problematica aşezărilor, satelor şi localităţilor, a ocupaţiilor, îndeletnicirilor şi meşteşugurilor, a alimentaţiei, a industriei ţărăneşti şi portului popular, a gospodăriilor şi locuinţelor ţărăneşti, a tradiţiilor folclorice ce ţin de ciclurile calendaristic şi al vieţii. Se fac trimiteri la documente internaţionale care dovedesc vechimea şi continuitatea de neam şi simţire a românităţii. Cititorului, nu numai avizat, i se pune la dispoziţie, totodată, un bine pus la punct aparat critic, de la bibliografie, glosar şi abrevieri, la o bogată iconografie. Dacă despre această lucrare, în care totul este pus şi spus sub semnul etnicităţii româneşti, se pot face afirmaţii, mai mult sau mai puţin pertinente şi competente, inseparabil legate de modul cum se perindă şi este interpretat conţinutul inserat, nu acelaşi lucru se întâmplă când ne hazardăm să percepem personalitatea autorului, mai ales de către cei care l-au cunoscut doar în ipostaza de monografist. Greu de crezut că un om, care şi-a petrecut aproape toată viaţa în larma muncii industriale, mai are disponibilităţi intelectuale pentru acest demers cultural ce-1 plasează în intimitatea splendorilor tradiţionale existente pe meleagurile natale. In pofida acestei aparente incompatibilităţi ce s-ar interpune între preocupările sale diametral opuse, Ion Ghiorghiu, originar din comuna monografiată, lansează o carte care poate pretinde un loc de cinste în bibliografia de specialitate. Pentru care, fireşte, autorului i se cuvin adresate felicitări şi mulţumiri recunoscătoare.”

***

ION GHIORGHIU este născut la 3 iulie 1929, în satul Galu, fosta comună Galu (astăzi Poiana Teiului), judeţul Neamţ. A absolvit Şcoala primară din satul Galu, Şcoala profesională din Braşov, Liceul de cultură generală din Bacău şi Şcoala populară de artă secţia pictură.

A profesat ca muncitor forestier (ajutor de plutaş în zona Dorna»-Tarcău), strungar şi frezor la Braşov, şef de cabinet tehnic, proiectant de dispozitive şi scule la Fabrica de Avioane Bacău.