CREDINŢE POPULARE – CUMPĂNA ŞI RĂBOJUL, INSTRUMENTE PREISTORICE DE JUDECATĂ POSTUMĂ

Din cercetarea tradiţiilor şi obiceiurilor de înmormântare rezultă că românii din vechimea îndepărtată, străromânii, credeau în judecata postumă efectuată după faptele bune sau rele săvârşite de om în lumea pământeană. Cântărirea şi numărarea acestora se realiza cu tehnici preistorice de măsurat, socotit şi citit: cumpăna invenţie-strămoş a balanţei sau cântarului, şi răbojul, invenţie-stramoş a computerului.

Credinţele referitoare la judecata şi viaţa postumă au origini diferite: cele creştine în Sfânta Scriptură, cele precreştine în tradiţiile orale conservate de Cartea românească a morţilor. Bătrânii, fără să fie prea convinşi în faţa cărei instanţe de judecată vor ajunge după moarte, – la cea citita prin cărţi şi propovăduită de preoţi la Biserică, care judecă păcatele cu balanţa adevărului, sau la cea transmisă pe cale orală din generaţie în generaţie, prin numărarea pietricelelor colorate – se pregăteau material şi spiritual pentru ambele, ca şi cum omul ar muri de două ori şi ar fi judecat de instanţe diferite.

Credinţele referitoare la balanţa de cântărire a păcatelor apar frecvent consemnate în culegerile de etnografie şi folclor, pe icoanele de lemn şi de sticlă, în picturile bisericeşti. Sunt însă argumente arheologice, istorice şi etnografice conform cărora carpato-dunărenii foloseau un alt sistem de apreciere a faptelor pentru judecata postumă, răbojul pe pietricele colorate de mărimea alunelor, strămoşul calculatorului de astăzi. După creştinare, fără să excludă definitiv din ceremonialul funerar credinţa în judecata postumă pe răboj de pietricele, aceştia au păstrat-o pe cea originară din Orientul apropiat, cântărirea păcatelor cu balanţa adevărului. Tradiţiile româneşti de înmormântare conservă elemente din ambele sisteme de evidenţă şi de apreciere a faptelor omului în viaţa de aici: prin numărare pe pietricele, ca în Orientul îndepărtat (Cartea tibetană a morţilor), şi prin cântărire, ca în Orientul apropiat (mitologia sumeriană, Cartea egipteană a morţilor, Sfânta scriptură.