DIN VIAŢA ROMÂNILOR DE ALTĂDATĂ – HANUL

Din lungul drumurilor circulate de marii negustori, de dregătorii domneşti şi diplomaţii străini au apărut hanurile sau ospătăriile. Amplasate, de obicei la întretăierea drumurilor, acestea serveau pentru adăpostul călătorilor, vehiculelor şi mărfurilor pe timpul nopţii. Hanul dispunea de camere de oaspeţi, pivniţe de vin, grajduri pentru animale şi, adesea, de ateliere pentru repararea carelor şi căruţelor. Pentru siguranţa călătorilor şi mărfurilor, construcţiile hanului se grupau în jurul unei curţi interioare uşor de supravegheat împotriva hoţilor şi, pe timp de iarnă, împotriva viscolului şi atacului lupilor. În tot timpul anului, hanul era animat de o activitate intensă. Aici se perindau, neîncetat, călătorii, se legau prietenii, se puneau la cale afaceri, răzvrătiri politice.

Ca arhitectură, specialiştii consideră Hanul lui Manuc din Bucureşti un tip desăvârşit al genului.

Scriitorii au legat de hanuri întâmplări fabuloase, de pildă cea istorisită de I. L. Caragiale în nuvela „Hanul lui Mânjoală”, alteori descoperă sensuri profunde, ca Mihail Sadoveanu în Hanu Ancuţei”. Pentru marele prozator hanul era spaţiul care rezumă şi permanentizează o lume mult mai largă. Fiind centrul tuturor întâmplărilor memorabile petrecute la han sau în lungul drumurilor care duc la han, acesta domină un teritoriu imens, care se confundă cu spaţiul moldav. Hanul Ancuţei era o cetate care-i adăposteşte pe povestitorii şi ascultătorii ospătaţi cu vinul Ţării de Jos băut din oală nouă din lut roşu: „Trebuie să ştiţi dumneavoastră că hanul acela nu era han, era cetate. Avea nişte ziduri groase de ici până colo. Şi nişte porţi ferecate cum n-am văzut în zilele mele. în cuprinsul lui se puteau oploşi oameni, vite şi căruţe şi nici habar n-aveau din partea hoţilor”. Sau: „Aşa ziduri ca de cetate, aşa zăbrele, aşa pivniţi, aşa vin în alt loc nu se poate. Nici aşa dulceaţă, aşa voie bună ş-asemenea ochi negri; eu parcă tot sub ei aş sta până ce mi-o veni vremea să mă duc la limanul cel fără de vifor”.

Acest articol a fost postat in Noutati.