„FLORICICĂ DE LA MUNTE” – 50 DE ANI DE JOC ŞI CÂNTEC STRĂMOŞESC

Cea mai nouă lucrare apărută la editura Nona este lucrarea monografică intitulată sugestiv „«FLORICICĂ DE LA MUNTE» – 50 DE ANI DE JOC ŞI CÂNTEC STRĂMOŞESC”. Cartea, creaţie colectivă a compartimentului de cercetare, a compartimentului Ansamblul folcloric „Floricică de la munte”, şi Editura Nona – toate acestea fiind componente ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ –, propune cititorilor o incursiune pe firul istoriei de cinci decenii a acestui prestigios grup folcloric nemţean. Pot fi aflate contextul şi prilejul care au precedat înfiinţarea Ansamblului, precum şi câteva aspecte ale trudei duse pe tărâmul etnofolclorului în anii ’70 şi ’80 ai veacului trecut. Povestea continuă cu dificultăţile întâmpinate de membrii Ansamblului în ultimul deceniu al mileniului doi, traseul dintre amatorism şi profesionism şi încununarea acstor eforturi cu premii şi distincţii obţinute atât în ţară cât şi peste hotare.

În paginile cărţii sunt evocaţi oamenii care au marcat istoria acestui ansamblu: directorii George Bararu şi Constantin Horia Alupului-Rus, solista Ileana Peşte, instrumentişii Mihai Botofei şi Grigore Niţă, coregrafii Nae Rotariu, Viorel Vatamaniuc, Simona Aflorii, Izabela Avasilcăi, Dedilia Popovici şi dirijorii Sidor Rusu, Ovidiu Şvarţ, Ciprian Vasiliu şi Călin Corai.    

Pe cât a fost posibil, echipa editorială a refăcut listele cu membrii echipelor artistice ale Ansamblului (dansatori, instrumentişti, solişti, coregrafi), începând cu cei din anii ’70 şi terminând cu generaţia de astăzi. Nu au fost uitate nici marile personalităţi artistice care au evoluat alături de Ansamblul folcloric „Floricică de la munte”, lor fiindu-le consacrat un capitol aparte, acela în care să depene amintiri, impresii şi gânduri la aniversare.

Cu siguranţă, odată cu apariţia ei, lucrarea monografică intitulată sugestiv „«FLORICICĂ DE LA MUNTE» – 50 DE ANI DE JOC ŞI CÂNTEC STRĂMOŞESC” va suscita un interes crescut, interes care va provoca discuţii, amintiri, şi prin ele, sperăm noi, ieşirea la iveală a unor documente (liste cu alţi membri de care nu am avut cunoştinţă, fotografii), toate acestea ducând în final, într-un viitor apropiat, la scoaterea pe piaţă a ediţiei a doua a cărţii, una revizuită şi completată.

Încheiem cu un fragment din Prefaţa cărţii semnată de Prof. Dr. Elise Stan, etnomuzicolog, realizator de emisiuni la Televiziunea Română: „Prin spectacolele sale Ansamblul Folcloric  Profesionist «Floricică de la Munte» încearcă să recreeze atmosfera spirituală a satului de altădată. Principalele zone geografice de cercetare și valorificare a tradiției folclorice sunt cele ale Moldovei, dar și cele ale altor zone etnofolclorice de la noi din țară. Prin dansurile și momentele folclorice prezentate, dansatorii Ansamblului  Folcloric «Floricică de la Munte»  urmăresc menținerea legăturii cu pământul natal și împărtășirea identității noastre ca popor, prin prezentarea tradițiilor, a portului, cântecului și dansului popular, tradiții pe care tinerii le-au preluat cu mândrie de la înaintași, prețuindu-le și cinstindu-le de fiecare dată.

În esenţă, Ansamblul Profesionist «Floricică de la Munte» din Piatra-Neamț, prin autenticitatea repertorială şi maniera transpunerii artistice a folclorului moldovenesc  şi naţional se defineşte ca o instituţie de cultură serioasă  care organizează spectacole folclorice profesioniste.”