Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”

Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”  este o componentă a vieţii muzicale româneşti, cu iniţiative şi realizări profesionale care au depăşit sfera militară, înscriindu-se în circuitul artei noastre naţionale. Prima menţionare a muzicii militare în Iaşi, capitala culturală a României, a apărut în anul 1830 când, prin condeiul înflăcăratului cărturar Gheorghe Asachi, ziarul “Albina Românească” însera ştirea înfiinţării primei muzici militare cu instrumente moderne de alamă şi saluta gestul patriotic al ,,tuturor celor ce înfăptuiesc spre fericirea, luminarea, cultivarea şi evghenirea naţiei române pentru ajutorul acordat punerii bazelor primei muzici trebuitoare la corposul miliţiei pamânteşti”. Punerea bazelor, în urmă cu o sută optzeci şi cinci de ani, a primelor formaţii de muzică militară românească, constituie un moment important în istoria muzicii româneşti, ce marchează începutul unei epoci de avânt cultural autohton. În cele peste optsprezece decenii de existenţă, pe lângă îndatoririle cu caracter militar, fanfarele militare au cultivat şi propagat în rândul maselor valorile muzicii româneşti şi universale, constituind o adevărată şcoală de educaţie muzicală a poporului.

Muzica-de-fanfarăMuzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” a participat la diferite festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale. Astfel cetăţenii oraşelor Bistriţa, Brăila, Bucureşti sau Iaşi, dar şi cei din Cracovia (Polonia) sau Modena (Italia), au fost încântaţi de virtuozii muzicii militare ieşene. Despre pregătirea profesională a membrilor fanfarei putem aminti că toţi sunt absolvenţi ai Şcolii Militare de Muzică, iar jumătate dintre componenţi sunt absolvenţi ai Universităţii de Arte “George Enescu” din Iaşi, secţia instrumentală. Ansamblul colaborează frecvent cu trupa de dansatori profesionişti „THE SKY” a Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi cu care au participat la turnee şi spectacole răsplătite cu ropote de aplauze. De asemenrea, în ceasurile de promenadă, fanfara militară din neuitatele chioşcuri ale parcurilor oraşelor, interpretează atât lucrări din repertoriul clasic şi romantic al muzicii universale, cât şi lucrările compozitorilor români.

Readucând în atenţia publică genul muzicii de fanfară, Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” constituie o afirmaţie sinceră nu numai a popularităţii de care se bucură şi azi arta unei formaţii ce odinioară reprezenta singurul instrument de educaţie estetică şi de dezvoltare a gustului artistic – într-un orăşel sau târguşor de provincie – ci, mai ales, reliefează valenţele noi şi misiunea cu totul deosebită a acestei formaţii muzicale în cadrul vieţii culturale a zilelor noastre.