1998

  • Un apel disperat”, Adrian ŢION

Un apel disperatEste lucrarea premiată la Concursul naţional de proză „Mihail Sadoveanu” desfăşurat în noiembrie 1997 la Piatra-Neamţ, sub egida Centrului Creaţiei Populare al judeţului Neamţ. Din juriu au făcut parte scriitorii Vasile Andru, Adrian Alui Gheorghe, Cristian Livescu, Nicolae Sava, Emil Nicolae, Lucian Strochi, Vasile Spiridon, Daniel Corbu, Mihai Botez, jurnalistul Constantin Cucu, oamenii de cultură Constantin Bostan, Constantin Alupului – Rus, George Brăescu, Viorel Buruiană.

„Proza lui Adrian Ţion este vie, temperamentală, colorată, cuceritoare prin acuitatea observaţiei. Personajele sale, preluate din fauna obsedantei noastre tranziţii, traversează situaţii groteşti tratate cu umor sticlos, rafinat, cu unde melancolice.” (Cristian Livescu)

  •  „LOCUL ŞI SPIRITUL, Valori artistice din Roman”, Gheorghe A.M. CIOBANU

Locul si spiritulLucrare în care sunt prezentate locuri, clădiri, edificii, dar şi mari personalităţi ale lumii culturale româneşti care şi-au împletit destinul cu municipiul Roman. Cartea filosofului Gheorghe A.M. Ciobanu este una aparte şi prin împărţirea de către autor a capitolelor principale – Destăinuiri, Rostiri, Trăiri, Doiniri, Priviri, Zidiri, Tălmăciri.

„Sunt aici pagini care se vor constitui într-un ghid al unor sensuri de adâncime şi al unei expansiuni de semnificaţii, pe care valorile artistice le ascund în ele. (…) Sunt pagini care vor conferi oraşului Roman, pe durata unei lecturi fugare doar, întruchipare de muzeu, deschis oriunde şi oricui, de o Grădină a Artelor în care zămislirile de frumos se rotesc imaginar în faţa noastră, oferind, mereu altfel, coregrafia imponderabilă a unor neştiute înţelesuri.” (autorul)

  • Caragiale la Neamţ”, Ion CÂRNU

Caragiale la Neamt„- Ce iubiţi mai mult?

– Călătoria cu tovarăşi deştepţi şi veseli!” (Ion Luca Caragiale, la întoarcerea în capitală după un periplu prin Neamţ, răspunzând unui reporter bucureştean.)

Poetul şi scriitorul nemţean Ion Cârnu, din păcate prea devreme plecat din lumea aceasta, face în lucrarea de faţă o incursiune în memoria sfârşitul de veac XIX, atunci când celebrul nenea Iancu a locuit, fie şi vremelnic, la Piatra-Neamţ. Sunt evocate perioada când scriitorul a fost detaşat la Neamţ ca revizor şcolar (1 octombrie 1881 – 28 februarie 1882), numit de V. A. Urechia, ministru al instrucţiunilor publice, precum şi câteva călătorii, excursii în ţinut, alături de alţi bucureşteni veniţi aici la invitaţia sa.

  • Antrenament Grafic”, vol. I, Elena CĂCIULEANU, Lucreţia CĂRPUŞOR, Maria ŞENDREA, Elena LUCA

Antrenament graficConsiderat că o activitate frontală în cadrul programului formativ – informativ din grădiniţă, antrenamentul grafic al copiilor de cinci şi şase ani este destinat nu numai lor, ci şi părinţilor şi educatorilor.

  •  „Cadastrul funciar general”, Valeriu MOCA, Dumitru ILIOI

Cadastrulo general funciarLucrarea reprezintă o sinteză a bazei teoretice cu privire la conţinutul cadastrului general şi al celui de specialitate. Structura cărţii cuprinde cinci capitole în care se tratează într-o succesiune logică noţiunile generale, etapele de realizare ale cadastrului general tehnic, conţinutul cadastrului funciar economic, calcule topografice de bază utilizate în cadastru, întreţinerea lucrărilor de cadastru general.

  • Schimbarea la faţă”, Maria DIACONU

Schimbarea la fataCarte de debut poetic al Mariei Diaconu, care cuprinde frământările ei interioare ordonate şi apoi puse pe hârtie şi expediate cititorului.

  • Culegere de lecturi geografice”, Margareta CHELE, Lucia BÂRSAN

Culegere de lecturi geograficeCulegerea se adresează elevilor din ciclul primar, iar prin unele extinderi, şi celor din gimnaziu şi învăţătorilor. Autoarele au ales texte care se referă la varietatea pământului românesc, unităţi de forme de relief, ape, vegetaţie şi faună, ţinând seama şi de accesibilitatea lor pentru nivelul ciclului primar.

  •  „Raze pe valuri”, Ioan Corneliu GHEORGHIŢĂ

Raze pe valuriAl treilea volum de poezie semnat de profesorul de matematică Gheorghiţă aduce în faţa cititorului noi trăiri interioare ale poetului.

  • Turnul Babel”, Ioan Corneliu GHEORGHIŢĂ

Turnul BabelCarte de poezie în care „ce se spune este destul de surprinzător atât pentru cititorul obişnuit cu poezia, pe care versurile surprind prin ineditul lor, prin naivitatea şi puritatea lor, cât şi pentru cititorul de poezie întâmplător, pe care desfătarea estetică a poemelor va fi dublată de una teoretică.” (Marcel Petrişor)