2002

 •  „Corabia nălucă”, Bruno ROMBI

Corabia nalucaO plachetă de poezie pe care poetul genovez o structurează într-un mod aparte. Poezia care dă titlul culegerii este aşezată la sfârşit tocmai pentru „a cuprinde în sine indicaţiile tematice frecventate cu prevalenţă în cele treizeci şi şase de texte precedente ordonate într-o strânsă conexiune unitară.” (Ştefan Damian, traducătorul cărţii)

 • „Cartea întâi a Racovei”, Dan RAVARU

Cartea intaia a RacoveiLucrare monografică despre ţinutul Racovei din judeţul Vaslui, cel care „vatră veche de civilizaţie, a atras oamenii acestor locuri să desluşească vechimea vestigiilor descoperite, ce reprezintă o zestre istorică de o deosebită valoare ştiinţifică.
Profesorul Ravaru a cercetat timp de mai bine de trei decenii trecutul bogat în evenimente al plaiurilor vasluiene.” (prof. Gheorghe Clapa în prefaţa cărţii)

 • „Istoria târgului Drânceni şi a comunei”, Constantin PARTENE

Istoria targului DranceniLucrare monografică realizată, cu mult profesionalism, de un om al locului. Constantin Partene scrie cu suflet despre comuna sa natală, Drânceni, judeţul Vaslui. La finalul lecturii ajungem la concluzia că textul în ansamblul său, poate foarte bine fi considerat un studiu istoric, geografic, cultural şi etnofolcloric asupra bazinului mijlociu al Prutului, cu sublinieri concrete asupra zonei Drânceni.

 • Ascuns într-o lojă”, Cristian LIVESCU

Ascuns intr-o lojaO istorie, „pe alocuri sentimentală”, cum ţine să ne asigure de la început autorul, a activităţii artistice a Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ. Sunt publicate materiale ale criticului de teatru Cristian Livescu, parte dintre ele apărute în presa locală şi naţională pe parcursul a câtorva decenii de activitate jurnalistică autorului, altă parte cuprinsă în jurnalele pe care acesta le-a ţinut în această perioadă. Regizori de renume internaţional care au activat şi la T.T. apar în filele acestei cărţi – Andrei Şerban, Radu Penciulescu, Gabriel Negry, Cătălina Buzoianu, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Nicolae Scarlat, Mihai Măniuţiu, Vlad Mugur.

 •  „UNIC – echipa de aur din istoria voleiului feminin din Piatra-Neamţ”, Nicolae MARCU

UNIC echipa de aurO istorie, pe alocuri romanţată, a voleiului feminin din Piatra-Neamţ, începând cu formaţia Ţesătura anului 1964, cu Maria Savinescu în teren, şi până în 2001, vremea primului triumf naţional al unei echipe de volei (senioare) din oraş.

 • Exerciţii de limba română pentru clasele a III-a şi a IV-a – Culegere”, Maria JIPA POPA, Viorica TELEMAN

Exercitii pentru limba romanaConsiderată un auxiliar didactic, culegerea oferă şcolarilor posibilitatea de a-şi verifica cunoştinţele dobândite la clasă şi de a lucra pentru îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi de comunicare într-un mod creativ şi deconectant.

 • Cunoaşterea mediului – fişe individuale”, Claudia Mary LUCA, Elena LUCA,

Cunoasterea mediului si educarea limbajuluiCulegerea de  lucru pentru copiii grupei pregătitoare (6, 7 ani) este structurată pe fişe individuale de lucru, în care viitorii şcolari sunt îndrumaţi să facă primii paşi în lumea mediului înconjurător.

 • Zîmbete strîmbe”, Maria DIACONU

Zambete strambeO culegere de texte în versuri, hazlii, dar (unele) şi înţepătoare, la adresa unor persoane publice.

 • De pe tăişul zilei – Dalla lama del Giorno”, Andrea GUASTELLA, Emanuele SCHEMBARI

De pe taisul zileiAntilogie de poezie siciliană propusă de doi poeţi italieni, Andrea Guastella şi Emanuele Schembari, în care, aşa cum apreciază în prefaţa cărţii scriitorul şi poetul Bruno Rombi, „elementul comun al tuturor poeţilor, de la cei mai incisivi, la cei mai sobri, este efortul fiecărui eu de a se transforma într-un glas anonim şi universal spre a da transparenţă sentimentelor şi pasiunilor prin intermediul cuvântului”. Traducerea poemelor pentru limba română a fost făcută de profesorul universitar clujean Ştefan Damian.

 

 • Vae Victis”, Luminiţa BOTEZ

VAE VICTISDupă ce a debutat editorial în anul 2000 cu volumul de poezie „Ultimul joc”, Luminiţa Botez scrie şi primul roman şi debutează, astfel, şi ca romancieră.

 

 •  „Împătimit de lectură”, vol. I, Constantin TOMŞA

Impatimit de lectura„Un critic printre noi”, aşa cum îl vede Lucian Strochi, profesorul (de limba şi literatura română) Constantin Tomşa a aşternut pe hârtie impresiile sale după citirea şi înţelegerea mai multor cărţi. De la controversata corespondenţă dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu, sau „Nopţile de Sânziene” scrisă de Sadoveanu ori reeditarea cărţii Sidoniei Hogaş, „Tataia”, trecând prin scrierile Norei Iuga („Sexagenara şi tânărul”), a lui Adrian Alui Gheorghe („Supravieţuitorul şi alte poeme”), şi ajungând la scriitorii nemţeni Lucian Strochi („Emisferele de Brandenburg”), Gheorghe Hibovschi („Cloaca Maxima”, „Circus Maximus”), Emil Nicolae („Omul de hârtie”) ori George Brăescu („Panorama teatrului folcloric”), cărţile sunt apreciate – pozitiv sau nu – după criteriile personale ale criticului.