OMAGIU ADUS PĂRINTELUI CLEOPA

Părintele Cleopa (pe numele de mirean, Constantin) s-a născut pe 10 aprilie 1912, în satul Sulița (Botoșani), într-o familie de țărani, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei lui Alexandru Ilie. Urmează cursurile școlii primare din satul natal.

În decembrie 1929 se alătură obștii schitului Sihăstria, alături de fratele mai mare, Vasile. În 1935 este luat în armată. În 1936 se reîntoarce la schit și este uns în monahism pe 2 august 1937, primind numele călugăresc de „Cleopa”. În iunie 1942 este numit locțiitor de egumen, din cauza stării precare de sănătate a starețului Ioanichie Moroi.

Pe 27 decembrie 1944 este hirotonit ierodiacon, iar pe 23 ianuarie 1945 este hirotonit ieromonah de către Episcopul Galaction Cordun, pe atunci stareț al Mănăstirii Neamț. Ulterior, este numit oficial egumen al Schitului Sihăstria.

În 1947, Schitul Sihăstria este ridicat la rang de mănăstire, iar protosinghelul Cleopa Ilie este hirotosit arhimandrit, cu aprobarea patriarhului Nicodim Munteanu.

În 1948, urmărit de Securitate, se retrage pentru șase luni în pădurile din jurul Mănăstirii Sihăstria, iar pe 30 august 1949, arhimandritul Cleopa Ilie este numit stareț al Mănăstirii Slatina (Suceava), unde se transferă alături de 30 de călugări din obștea Mănăstirii Sihăstria, ca urmare a deciziei patriarhului Justinian Marina.

Întemeiază la Mănăstirea Slatina o obște care numără peste 80 de persoane. Între 1952-1954, este urmărit de Securitate și se retrage în Munții Stănișoarei, împreună cu ieromonahul Arsenie Papacioc. După doi ani este readus în mănăstire, din dispoziția Patriarhului Justinian.

În 1956, revine la metanie, iar în primăvara anului 1959, se retrage pentru a treia oară în Munții Neamțului, unde își petrece următorii cinci ani.

Revine la Mănăstirea Sihăstria în toamna anului 1964, ca duhovnic al întregii obști, și povățuiește fără întrerupere atât călugări, cât și mireni, timp de 34 de ani.

A fost considerat unul dintre cei mai cu har duhovnici din doua jumătate a secolului al XX-lea. Lucrări: „Despre credinţa ortodoxă”; „Predici la praznice împărăteşti şi sfinţi de peste an”; „Predici la Duminicile de peste an”; „Despre vise şi vedenii”; „Ne vorbeşte Părintele Cleopa”.

Încetează din viață pe 2 decembrie 1998.

Sursă de documentare: Constantin Tomşa – „Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ”.