OMAGIU FILOSOFULUI NEMȚEAN VASILE CONTA (15 noiembrie 1845 – 21 aprilie 1882)

Filosoful și scriitorul de mai târziu s-a născut la 15 noiembrie 1845, în comuna Ghindăoani (Neamț). A frecventat Școala Domnească de la Târgu Neamț (1853), Gimnaziul Central Iași.

După ce primește o bursă de studii, își perfecționează cunoștințele în Belgia (1869-1871). Un an mai târziu, obține Diploma în Drept. Va preda următorii ani la Universitatea din Iași.

În 1873, devine membru al „Junimii”.

Va publica, în „Convorbiri literare”, scrieri filosofice, precum: „Teoria fatalismului”, „Originea speciilor”, „Teoria ondulației universale”, „Încercări de metafizică”.

În 1879, devine deputat. Din 1880, va conduce Ministerul Cercetării și Instrucțiunii Publice, în guvernul condus de Ion C. Brătianu.

Va fi, vreme de câțiva ani, membru al Curții de Casație.  

Vasile Conta a militat pentru progresul multilateral al tânărului stat național, pentru apărarea și consolidarea independenței, pentru dezvoltarea industriei, a comerțului autohton, a învățământului și a culturii.

Scrieri apărute postum: „Bazele metafizicii”, „Întâiele principii care alcătuiesc lumea”. Volume editate după moartea sa: „Opere complete” (1914), „Opere filosofice” (1922), „Opere filosofice alese” (1975).

Considerat primul filosof sistematic din istoria culturii române, trece în neființă la 21 aprilie 1882, la București. Este înmormântat la Iaşi, în cimitirul „Eternitatea”. Monumentul funerar al marelui filozof român este încadrat în lista monumentelor de for public.

În semn de respect și prețuire pentru întreaga sa activitate, Biblioteca Judeațenă „G. T. Kirileanu” Neamţ a dat numele lui Vasile Conta filialei situată în cartierul Mărăţei al municipiului Piatra-Neamţ. În aceeași idee, unul dintre liceele tehnologice din Târgu Neamț îi poartă numele.

Sursă de documentare: Constantin Tomșa – „Personalități ale Culturii din Județul Neamț”, Editurile Crigarux și Cetatea Doamnei, Piatra-Neamț, 2014.