PERSONALITATEA ZILEI – LA MULŢI ANI, DOMNULE GHEORGHE BUNGHEZ!

Dirijorul Ion Baciu şi Gheorghe Bunghez la prima ediţie a Vacanţelor Muzicale, august 1972

Personalitate complexă, Gheorghe Bunghez, un adevărat cărturar, îşi sărbătoreşte astăzi, 26 octombrie, ziua de naştere. Spirit enciclopedic, a clădit, împreună cu o echipă de oameni aleasă de Domnia sa, cultura judeţului Neamţ într-o vreme a migrării masive a sătenilor la oraş, lucru întâmplat datorită marelui proces al industrializării din anii 60 ai veacului trecut.

S-a născut la 26 octombrie 1936, în comuna Poiana Sărată din judeţul Bacău. După absolvirea Facultăţii de Istorie-Filologie-Filosofie a Universităţii „Alexandru loan Cuza” din Iaşi, a urmat cursuri de definitivare, specializare şi perfecţionare în domeniile Istoriei modeme şi contemporane a României, Filosofiei şi Artei, precum şi în domeniile managementului cultural-artistic şi cultural-comercial. În perioada 1977-1981, îşi pregăteşte teza de doctorat cu tema Politica relaţiilor culturale internaţionale ale României, lucrare pe care refuză să o finalizeze, neacceptând condiţionările incorecte.

Activitatea profesională a domniei sale debutează în 1953, înainte de începerea studiilor universitare. A fost profesor, director de şcoală, director de liceu, inspector şcolar, secretar al Comitetului Regional de Cultură şi Artă pentru ca, în 1968, odată cu reforma administrativă, să fie numit preşedinte al Comitetului de Cultură şi Artă al judeţului Neamţ. În perioada 1973 -1977 a funcţionat ca şef al Secţiei de Propagandă a Comitetului Judeţean Neamţ şi apoi ca preşedinte al Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Neamţ. În 1980 este transferat, la cerere, ca director al Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ, unde îşi desfăşoară activitatea până în 1986. Moment în care este transferat, tot la cerere, la Centrul de Librării al judeţului Neamţ, instituţie de unde se va pensiona în 1997.

Virgil Raiciu, Teofil Vîlcu-şi Gheorghe Bunghez sau un sfat al artiştilor cu organizatorii, Vacanţe Muzicale, iulie 1978

A iniţiat şi condus manifestări cultural-artistice locale, zonale sau naţionale: Sărbătoarea Eroilorde la Războieni, Sărbătoarea Muntelui Ceahlău, Festivalul Spectacolelor de Teatru pentru Tineret şi Copii, Stagiunea simfonicăa Filarmonicii „Moldova” din Iaşi, Festivalul „Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ”. De asemenea, de numele său sunt legate reorganizarea sau modernizarea unor instituţii, dintre care menţionăm: Şcoala generală Stăniţa, Liceul Săbăoani, Biblioteca Judeţeană Neamţ, Teatrul Tineretului, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, Şcoala Populară de Artă, Centrul de Librării din judeţul Neamţ.

A creat condiţii pentru elaborarea şi tipărirea „Corpusului de documente al Teatrului Tineretului”, a sprijinit elaborarea şi tipărirea unor volume de studii şi cercetări, a fondat şi a asigurat apariţia Revistei de cultură „Asachi” (a doua şi a treia serie), a publicat în cotidiane şi reviste articole şi studii, fiind coautor al cărţilor „Monumente istorice din judeţul Neamţ”, „Judeţul Neamţ – Ghid”, „Petrodava 2000 – tradiţie şi continuitate”, „Liceul Petru Rareş – file de istorie”. Ultimul său proieci de până acum, a fost editarea lucrării “Teatrul Tineretului între Dragonul şi Piaţeta” şi „Demnitatea supravieţuirii prin cultură”.

A participat la numeroase manifestări culturale, sau a a susţinut, în calitate de conferenţiar pe probleme cultural-ştiinţifice, expuneri publice atât în România, cât în Bulgaria, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Italia, Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Uzbekistan, Germania şi Danemarca.

Gheorghe Bunghez şi Mihaela Spiridon lansând albumul foto-document “Vacanţe Muzicale – Oameni şi locuri: 1972-1988”, iulie 2018