Pian-Canto Religios

Clasa de pian şi canto – muzică religioasă

 Acest curs se adresează elevilor (7 – 18 ani), dar şi adulţilor.

Cursul de pian are o durată de cinci ani şi cuprinde:

 • iniţierea în cunoaşterea şi studiul pianului;
 • noţiuni generale de teoria şi istoria muzicii;
 • formarea agilităţii, tehnicii pianistice cu ajutorul gamelor cu studii Hanon şi Czerny;
 • abordarea unui repertoriu pianistic divers, cuprinzând toate genurile şi formele muzicale (din curentele muzicale: preclasic, clasic, romantic, inclusiv piese româneşti);
 • descifrare de partituri şi acompaniament;
 • cursurile se finalizează cu serbări, recitaluri, concerte muzicale în locaţii publice.

 Cursul de canto – muzică religioasă durează trei ani şi este compus din:

 • învăţarea notelor muzicale;
 • intonarea corectă a notelor muzicale (solfegii);
 • formarea şi cultivarea vocii şi a unei emisii corecte a vocalelor prin diverse exerciţii (vocalize);
 • pregătirea tehnic-interpretativă prin exerciţii diverse;
 • metode de dezvoltarea a muzicalităţii şi sensibilităţii artistice;
 • obţinerea unui ton curat şi de calitate;
 • pregătirea muzicală pentru corişti şi dirijori bisericeşti (Sfânta liturghie);
 • cultivarea vocilor pentru cântăreţii bisericeşti (dascăli, preoţi, monahi);
 • învăţarea unui repertoriu muzical religios elaborat (Cântările Sfintei liturghii şi alte cântări bisericeşti – axioane praznicale, cântări calofonice, pricesne, colinde);
 • meloterapie (sacroterapie muzicală);

Cursul de canto – muzică religioasă pentru copii se finalizează cu concerte în biserici, cu participare la Sfânta liturghie, cu colind şi cântări închinate Maicii Domnului cu prilejul sărbătorilor praznicale.

 Cursul de canto – muzică religioasă este coordonat de către prof. Daniela IACOB.

Daniela Iacob