Premiul Naţional pentru Proză „ION CREANGĂ” OPERA OMNIA, EDIȚIA A VI-A – GELLU DORIAN

GELLU DORIAN

GELLU DORIAN (13.X.1953, Botoşani), poet, prozator şi dramaturg. Este fiul Măriei (n. Robu) şi al lui Dumitru Borfotină, administrator silvic. După absolvirea Liceului „A.T. Laurian” din Botoşani (1968-1972), a urmat studii de arte plastice, abandonate, şi cursuri de biblioteconomie. Între 1983 şi 1990, este redactor la revista „Caiete botoşănene”, iar din 1990, redactor-şef al revistei „Hyperion. Caiete botoşănene”. Începând rin 1990, actitvează ca referent de specialitate la Centrul Creaţiei Populare din Botoşani, iar din 1995, este redactor-şef la Editura Axa din acelaşi oraş.

În 1993, îşi schimbă numele Gheorghe Borfotină, adoptând oficial pseudonimul Gellu Dorian, Debutează cu poeme, sub pseudonimul George Dor, în „România literară” (1972), şi editorial, cu volumul de versuri „Esopia” (1982).

Indiferent de registrul adoptat, exerciţiul imaginarului trădează la Gellu Dorian un amestec de umilinţă şi orgoliu care duce la însingurarea pe „insula nimănui”. Poemele, trecute prin vama solitudinii, au o tonalitate difuză, ceţoasă, scrise fiind ca pentru sine. Credinţa în puterea orfică a cuvântului („Un acoperiş plin de îngeri, un pustiu sub cer, / doar cuvântul ieşit pe fereastră ca un bărbat / prins în adulter / spintecă bolta şi se răstigneşte pe cruce iubit.”) îl determină pe poet să se confeseze psalmodic, parcă de-a dreptul cerului.

În culegerea de piese de teatru „Caţavencii” (2001) pedalează pe o tematică sinonimă. Oraşul, teritoriu al dezesenţializării umane, ameninţă fiinţa cu pierderea identităţii. O suită de vizite la New York îi permite autorului să se definească în funcţie de sorgintea sa („Un poet la New York”, 2002). Interesat de apusul modernităţii şi de intrarea liricii în vârsta postmodernă, poetul concepe volumul „Elegiile după Rilke” (1993, Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi), recurgând la intertextualitate pentru a construi în propriile texte „satelit” o viziune poetică personală. Ca şi la ilustrul precursor, misiunea poetului este de a se dedica unei existenţe solitare, departe de zgomotul murdar, cu scopul de a-şi clarifica, în liniştea confruntării directe cu sinele, crezul artistic. Într-o vreme în care intertextualitatea ia de obicei forma parodiei superficiale, Gellu Dorian este original prin sinceritatea devoţiunii cu rol purificator în propriul discurs. El ştie să regizeze însă şi explozii imagistice prin notaţii nemediate de subterfugiile livreşti. Starea poetică, aptă să „comunice” întreg cuprinsul lumii fenomenale, încearcă să surprindă momentul desfacerii lumilor şi a timpului, al condensării si încâlcirii emoţiilor, inclusiv al unui erotism difuz. În absenţa iubirii, se pronunţă divorţul estetic de lume cu „Poeme golăneşti” (1997), aici totul funcţionând ca un alibi: „Trage la ţintă, cât încă tânăr pierzi vremea printre femei/ de duzină, cât trupurile lor în valuri te poartă-n/ naufragiul visat, cât încă-ţi stă-n putere să poţi renunţa/ la ele ca la nişte cărţi de joc trişorul.”

SCRIERI (selecţiuni): „Esopia”, Bucureşti, 1982; „Poeme introductive”, Iaşi, 1986; „Paşii poetului (în colaborare cu Emil Iordache), Bucureşti, 1989; „Elegiile după Rilke”, Iaşi, 1993; „În căutarea poemului pierdut”, Botoşani, 1995; „În absenţa iubirii”, Timişoara, 1996; „Scriitorul”, Timişoara, 1996; „Poeme golăneşti”, Bucureşti, 1997; „Infernul migrator, Botoşani 1997; „Niemansinsel”, ed. Bilingvă, Kastellaun (Germania), 1998; „Poesia mirabilis”, Iaşi, 1999; „Caţavencii”, Iaşi, 2001; „Singur în faţa lui Dumnezeu”, Timişoara, 2001; „Un poet la New York”, Cluj-Napoca, 2002; „Un acoperiş plin de îngeri”, ed. bilingvă Botoşani 2002; „Cafeneaua Kafka”, Bucureşti, 2003; „Cartea fabuloasă”, Bucureşti, 2003; „Sfârşitul sau Momente din viaţa unui om falsificat”, Cluj-Napoca, 2003.

Antologii: „Zece poeţi români laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie «Mihai Eminescu» 1991-2000), Botoşani, 2002.

(Academia RomânăDicţionarul General al Literaturii Române, C/D,

Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004, p. 724)