ȘTIAȚI CĂ?

Încălțămintea femeilor din zona Neamț înregistrează schimbări profunde. Opinca tradițională și specifică portului popular este înlocuită cu încălțămintea de proveniență orășenească, încă din secolul trecut.

Prin simplitatea lor, opincile reprezintă cele mai arhaice forme de încălțăminte ajunse la noi prin puterea tradiției. În zona Neamț, s-a purtat opinca din piele de vită sau de porc, îngurzită peste muchie și prinsă de picior cu nojițe din păr de oaie, răsucit cu ,,buzduganul” sau din fâșii din piele. Femeile purtau iarna în picioare câlțuni albi, împletiți din lână, ,,cioareci” sau ,,ițăruși” până la genunchi, obiele albe din suman , peste care încălțau opincile. Acest tip de încălțăminte, foarte ușor și foarte practic, s-a păstrat până nu de mult la costumul de lucru, fiind înlocuit la costumul de sărbătoare cu încălțămintea de tip orășenesc, comandate la atelierele de cizmărie din Târgu Neamț și Piatra Neamț, reprezentată prin ciuboțele lungi din piele neagră, roșie sau galbenă, cu bunghi, dar și ghete, pantofi.

Dar încălțămintea caracteristică pentru costumul popular tradițional , rămâne opinca.

Sursa: selecții din lucrarea Arhitectura populară din zona Neamț , Elena Florescu