Tezaure de patrimoniu cultural nemţean, 2013

Proiectul are ca scop realizarea şi reactualizarea periodică a bazelor de date referitoare la câteva elemente componente ale patrimoniului cultural, în scopul redescoperirii, reevaluării, recuperării şi promovării valorilor cultural-tradiţionale ale comunităţilor rurale din judeţul Neamţ. Proiectul se axează pe mai multe coordonate: starea actuală a căminelor culturale, colecţiile etnografice săteşti, obiceiuri, meşteşuguri, tradiţii, viaţă socială şi economică, formaţii artistice, rapsozi populari, grupuri vocale, tarafuri tradiţionale, starea de conservare a culturii şi mentalităţii arhaice în satul nemţean.