Compartimentul de Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiţionale

Compartimentul de conservare şi promovare a culturii tradiţionale

Este un departament foarte important în activitatea curentă a Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ. Aici sunt  iniţiate şi desfăşurate proiecte şi programe culturale care se desfăşoară pe mai multe paliere.

Primordială este cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului. Protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare este o altă activitate importantă, una de anduranţă, care s-a desfăşurat pe parcursul mai multor ani şi care are ca rezultat constituirea bancii de date.

Tot în atenţia specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Compartimentului de conservare şi promovare a culturii tradiţionale este şi procesul de coordonare metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, cămine culturale, case de cultură, universităţi populare, precum şi elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste. Pe aceeaşi linie se încriu elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă, dar şi antrenarea  cetăţenilor în activităţi de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional.

Un alt palier important al activităţii acestui compartiment al Centrului este iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protejarea acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor. De asemenea, se are mereu în vedere revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică, meşterii populari şi mici meseriaşi.

Nu în ultimul rând, sunt iniţiate proiecte de promovare a turismului cultural de interes local şi de dezvoltare a schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.