Statut

Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” este instituţia publică de cultură de interes judeţean, cu personalitate juridică, finanţată din alocaţii de la bugetul judeţean şi din venituri proprii, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.
Centrul iniţiază şi desfăşoară programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi culturii tradiţionale urmărind:
– conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii pe raza căreia funcţionează, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
– păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local;
– revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice zonei în raza căreia funcţionează şi susţinerea celor care le practică;
– cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative în toate genurile – muzică, teatru, coregrafie, etc.;
– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;
– protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind o bancă de date şi valori.