Grafică – Acuarelă

CLASA DE GRAFICĂ ŞI ACUARELĂ

 Numărul mare de cursanţi care s-au înscris în ultimii ani (începând cu anul 2014) a dus la înfiinţarea, ca o clasă de sine stătătoare, a cursului de grafică şi acuarelă. Destinele acestui curs au fost preluate de un specialist al celor două discipline, pictorul Arcadie Răileanu.

Dar, la orele de curs, nu se exersează doar practica graficii ori a acuarelei. Cum, pe măsura acumulării cunoştinţelor, cerinţele sunt tot mai înalte, pe lângă lucrul practic pe foaia de hârtie sau la şevalet, se discută aspecte care privesc artei plastice naţionale şi universale. Aşa s-au născut, la orele de grafică şi acuarelă, adevărate dezbateri despre istoria artei. Segment în care Arcadie Răileanu este bine pregătit profesional. Nu de puţine ori, cursanţii şi-au exprimat nerăbdarea de a reveni la viitoarele ore de curs.


ARCADIE RĂILEANU

 Născut la 28 noiembrie 1950, în comuna Perieni din Republica Moldova, Arcadie Raileanu a urmat Şcoala de arte plastice „A.V. Sciusev” din Chişinău, studiind desen, pictură, compoziţie, istoria artelor şi sculptură. A absolvit, apoi, Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea de Construcţii Urbane, specialitatea Arhitectură.

Pictura e o artă mai independentă, care îmi dă o mai mare libertate de creare decât arhitectura care mă încadrează în anumite rigori“, spune Arcadie Răileanu.

Pe simeze, a debutat în 1982 cu lucrări la Expoziţia U.A.P. Moldova. Are la activ numeroase „personale” şi „colective”, atât în ţară (Piatra-Neamţ, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Bârlad, Câmpulung Moldovenesc,  Cluj-Napoca, Bacău, Timişoara, Bucureşti), cât şi în străinătate (Chişinău, Tighina, Moscova fiind doar câteva exemple).

Creaţiile sale sunt predominant în zona compoziţiei abstracte, apropiate de neoclasicism şi constructivism. „Pictor cu o solidă pregătire profesională, exersată cu o disciplină de atelier, verificată permanent în expoziţii cu caracter personal, în selecţii de grup şi tabere estivale de creaţie, Arcadie Răileanu este un colorist prin excelenţă. Chiar dacă lasă impresia că elaborează à la prima, în priză directă, nu face altceva decât nişte schiţe prealabile. Pictează aproape zilnic, singur sau înconjurat de discipolii săi de la Şcoala Populară de Artă, unde se comportă ca primus inter pares. Experienţele şcolii ruseşti, în spiritul căreia s-a format, şi câştigurile artei româneşti au devenit o originală sinteză stilistică între reflexivitatea primelor şi spontaneitatea celor din spaţiul românesc. Mereu motivate cromatic şi structural, compoziţiile lui au anvergura uni palpit tonic şi robust, adiacent prin vitalitatea expresiei unui latin. Sanguinitatea ansamblului sugerează un temperament cerebral şi vitalist, energic şi tandru totodată. În ansamblu, pictorul Arcadie Răileanu are argumentele profesionistului şi bucuria de a fi urmat în artă de admiratori fideli.” (Valentin Ciucă)

Aproape două decenii a condus Şcoala de Arte Plastice din Donduşeni (Republica Moldova), perioadă în care s-a produs „ruperea“ de arhitectură şi debutul în pictură. Tot de atunci are experienţa lucrului cu elevii. „Mergeam prin satele din raioane, îi căutam şi-i iniţiam pe copii în tehnica picturii, iar ei luau premii la expoziţiile republicane“, se destăinuie pedagogul..

Timp de un alt deceniu, începând din 2006, pictorul Arcadie Răileanu a coordonat activitatea clasei de pictură din cadrul Şcolii Populare de Artă Piatra-Neamţ a Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, vreme în care şi-a câştigat discipoli de toate vârstele. Este mândru de realizările unor elevi ai săi, precum Andrada Bulai, Liviana Tănase, Carmen Cărăuşu, Mihaela Surugiu, Ovidiu Tulumbă sau Olga Arusoaie, ale căror creaţii au fost apreciate la concursuri şi expoziţii.