ASTĂZI, 14 IUNIE, ÎI SPUNEM „LA MULŢI ANI!” POETULUI NEMŢEAN RADU FLORESCU

Radu Florescu s-a născut în ziua de 14 iunie 1961, la Sabasa, Borca (Neamţ). A absolvit Liceul „Mihail Sadoveanu” din Borca. Debut în Revista „Amfiteatru’’ (1982), după unele surse, în „Ateneu” (8/1983), apoi în volumul colectiv „Poeme singure”, 1989.

Alte cărţi de poezie: „Camera liturgică”; „Satrapia”, „Casa din care ies”; „Negru transparent”; „Rău de pământ”; „Probă de viaţă”; „Poeme singure” (antologie).

Poeziile lui Radu Florescu au fost traduse în limbi de circulaţie internaţională – italiană, franceză, engleză, germană, turcă, autorul fiind prezent în câteva antologii de poezie românească apărute în străinătate.

Despre cărţile sale au scris critici literari importanţi, dintre care îi amintim aici pe Laurenţiu Ulici, Ioan Holban, Al. Cistelecan, Cornel Ungureanu, Cristian Livescu, Mircea A. Diaconu, Ion Roşioru, Marius Chivu, Vasile Spiridon . Criticul literar, Al. Cistelecan, afirma despre poezia acestui poet nemţean: „Radu Florescu îşi taie versurile cu precizie şi siguranţă. Poetul găseşte întotdeauna drumul scurt spre stare şi o atacă într-un limbaj minim şi eficient. El nu o construieşte ci o defineşte. Lirismul său e unul de raport, cu o inventivitate ce se consumă cu precizia desenului, nu în fascinaţie. Sub enunţul rece şi indiferent, de grefier, poetul lucrează în culori tari şi în contraste violent.”

Membru al Uniunii Scriitoriulor din România.

A primit Premiul Colocviilor de Poezie de la Neamţ, precum şi Premiile revistelor: „Convorbiri literare” şi „Hyperion”, ale Festivalurilor de Poezie „Marin Sorescu” şi „George Coşbuc”, Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, 2008.

Surse de documentare: Constantin Tomşa – „Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ”, editurile „Crigarux” şi „Cetatea Doamnei”, Piatra-Neamţ, 2014; Nicola Sava, interviu cu poetul Radu Florescu  – „Fericit cel care își asumă locul în lume” (https://zch.ro/interviu-cu-poetul-radu-florescu-la-53-de-ani/)