ASTĂZI, 3 IUNIE, ÎI SPUNEM „LA MULŢI ANI!” MUZICOLOGULUI NEMŢEAN VASILE VASILE

În panoplia oamenilor de seamă ai ţinutului Neamţ un loc important îl are muzicologul Vasile Vasile. Pasionat de muzică încă din copilărie, domnia sa are contribuţii importante la promovarea imaginii zonei natale nu numai la nivel naţional, ci şi internaţional. Datorită strădaniilor sale se ştie în întreaga lume despre compozitorul şi muzicologul Gavriil Galinescu, originar de pe Valea Muntelui. De numele profesorului Vasile Vasile este legată şi deschiderea porţilor Şcolii Populare de Artă din Piatra-Neamţ, la începutul anilor 70 ai veacului trecut.

Încă foarte activ, muzicologul plănuieşte să lase în urma sa, pe lângă o serie întreagă de lucrări ştiinţifice, încă vreo câteva cărţi, printre care şi un dicţionar al nemţenilor care s-au afirmat în domeniul muzical.

VASILE VASILE

S-a născut la3 iunie, în comuna Borleşti, judeţul Neamţ. Viitorul professor universitar, dirijor şi muzicolog a absolvit Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ, apoi Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj (1971) şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi (1974). Începând cu ultimii anui ai veacului trecut este doctor în pedagogie (1993) şi în muzicologie (1994).

A desfăşurat o prodigioasă carieră didactică în Bacău şi Piatra-Neamţ. Este fondatorul şi primul director al Şcolii Populare din Piatra-Neamţ.

În plan știinţific, are o experienţă bogată ca cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, profesor asociat la Academia de Muzică din Bucureşti, conferenţiar la Universitatea Naţională de Muzică, profesor la Facultatea de Teologie din Piteşti.

Are colaborări numeroase, cu material de specialitate, la diverse reviste: „Academica”, „Asachi”, „Aradul”, „Actualitatea muzicală”, „Revista de etnografie şi folclor”, „Acţiunea”, „Biserica Ortodoxă Română”, „Ceahlăul”, „Cronica”, „Cotidianul”, „Muzica”, „Revista de pedagogie”, „Vatra”, şi publicaţii din Marea Britanie, S. U. A. , Germania.

Activitatea îndelungată în domenioul muzicii (byzantine şi nu numai) a dus la semnarea de către profesorul universitar doctor a mai multe cărţi. Dintre ele cităm aici: „Iubirea de moşie e un zid”, „Profiluri de muzicieni români, sec. XIX-XX” (Editura Muzicală, Bucureşti, 1986), „Gavriil Galinescu – reprezentant de seamă al muzicii româneşti” (Editura „Nona”, Piatra-Neamţ, 2008), „Tezaur muzical românesc din Athos” (Editura Muzicală, Bucureşti, 2008), „Gavriil Galinescu – Cântece populare din Moldova” (Editura „Nona”, Piatra-Neamţ, 2019).

A fost premiat, în anul 2013, cu Premiul Academiei Române pentru cele trei volume ale lucrării „Tezaur muzical românesc din Athos”.