ASTROLOGIE POPULARĂ

Dintre multele credinţe populare româneşte, un loc important îl au aştrii pe care strămoşii noştri îi găseau pe cer şi cărora le acordau, spiritual precum şi în practică, diverse calităţi curative. În acelaşi timp, stelele au stat la baza întocmirii, vreme de veacuri de-a rândul, a calendarelor populare.

În cele ce urmează vom enumera câteva dintre credinţele cuprinse în astrologia populară.

CRUCEA

Crucea (Crucea Mică, Crucea Miezului Nopţii) este denumirea populară a constelaţiei Lebăda, reper important de orientare a ţăranului pe timp de noapte. La vederea ei pe cer, oamenii se rugau şi făceau semnul crucii.

GĂINUŞA

Numele popular al Pleiadelor, grup de stele din constelaţia Taurului, este Găinuşa. Prin datele calendaristice ale apariţiei şi dispariţiei de pe firmament, prin orele de răsărit şi de asfinţit în nopţile senine, constelaţia a devenit un reper hotărâtor pentru aprecierea timpului nocturn şi sezonal, pentru planificarea unor activităţi economice. De pildă, în satele de agricultori, oamenii neştiutori de carte, dar cititori în stele, observau răsăritul şi poziţia pe cer a Găinuşei în nopţile de Sânziene, în Postul Sânpetrului şi la Duminica Mare, pentru aprecierea norocului şi a timpului favorabil pentru semănatul grâului de toamnă.

Constelaţia este cunoscută şi sub alte denumiri: Cloşca cu Pui, Cloţa şi altele.

DEŞTEPTĂTORUL

Steaua din constelaţia Taurului, la răsăritul căreia încep cocoşii a cânta pentru a trezi oamenii la muncă şi a alunga spiritele malefice cuibărite în timpul nopţii, este numită Deşteptătorul.

LUCEFERII

Cele mai strălucitoare stele şi planetele vizibile cu ochiul liber de pe Pământ (Venus, Marte) sunt cunoscute cu numele generic de Luceferi sau Nuceferi. Astfel, Luceafărul de Miazănoapte este denumirea populară a planetei Marte, Luceafărul de Seara este denumirea planetei Venus în momentul apariţiei pe firmament în timpul serii. Luceafărul de Ziuă este denumirea aceleiaşi planete la apariţia ei pe firmament înainte de ivirea Zorilor. Luceafărul de Seară se confundă, uneori, cu Steaua Ciobanului.

Dintre stelele-luceferi mai cunoscute sunt Luceafărul cel Mare de Miezul nopţii sau Luceafărul cel Frumos, denumiri populare ale stelei Vega din constelaţia Lira, Luceafărul Porcesc, stea din constelaţia Taurului, la răsăritul căreia încep a grohăi porcii, semn pentru gospodari că se apropie zorii zilei.

CONSTELAŢIA AGRARĂ ORION

Orion este constelaţia de pe harta cerului, care oferă ţăranului variate repere pentru aprecierea şi măsurarea timpului nocturn. Stelele constelaţiei sunt grupate în diferite formaţii asemuite cu uneltele agricole (Rariţa, Plugul, Grebla, Secera) si meşteşugăreşti (Sfredelul, Spiţelnicul).