Figuri marcante – CRISTIAN LIVESCU

CRISTIAN LIVESCU – JURNALIST, CRONICAR TEATRAL, CRITIC ŞI ISTORIC LITERAR, EDITOR

Personalitate pregnantă şi complexă a culturii nemţene, Cristian Livescu activează de mai bine de cinci decenii în presa locală şi naţională. Mai întâi, în ultima parte a anilor 60 ai veacului trecut, în calitate de jurnalist, a scris cronici sportive şi teatrale în „Ceahlăul“, publicaţie cotidiană cu răspândire în întreg judeţul Neamţ. Mai apoi, odată cu trecerea anilor, Cristian Livescu trece de la cronica spectacolelor de teatru (în 1998 va edita un valoros volum de critică teatrală, „Ascuns într-o lojă“) la cea dedicată cărţilor şi autorilor ei, adunând, vreme de mai mult de patru decenii, foarte multe texte (eseuri, exerciţii de istorie literară şi culturală, cronici, recenzii, interviuri) atât în ziarul „Ceahlăul“, cât şi în publicate în cele mai prestigioase reviste literare naţionale: „România literară“, „Luceafărul“, „Convorbiri literare“, „Cronica“, „Tribuna“, „Teatrul“, „Viaţa românească“, „Flacăra“, „Opinia studenţească“, „Contemporanul“, „Antiteze“, „Rampa“, „Asachi“, „Panteon“, „Hyperion“. Cristian Livescu a publicat şi cărţi care îi poartă semnătura, şi, prin editura proprie, a scos publicații ale mai multor autori nemţeni.

Eroul acestor rânduri s-a născut în ziua de 24 decembrie a anului 1945. După absolvirea liceului (a frecventat cursurile liceelor „Petru Rareş“ din Piatra-Neamţ şi nr. 3 din Brăila), a urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Facultăţii Bucureşti, avându-i ca profesori pe celebrii George Călinescu, Tudor Alexandru Piru, G. C. Nicolescu, Alexandru Graur, Emanuel Vasiliu, Dan Ovidiu Drîmbă, Romul Munteanu şi Savin Bratu, ultimul fiindu-i şi coordonatorul lucrării de diplomă intitulată „O modalitate de analiză critică structuralistă – Poetica transformaţională. Cu aplicaţie la poemul «Morgenstimmung» de Tudor Arghezi“. Student fiind, în 1965 debutează în revista „Viaţa studenţească“ cu reportaje şi diverse articole.

După absolvirea facultăţii, începând cu anul 1968, devine redactor la ziarul „Ceahlăul“, titular al rubricii de cultură, unde, de-a lungul a peste două decenii, se dovedeşte un atent şi fin observator al diverselor manifestări culturale şi artistice, toate consemnate critic.

Îşi face debutul literar în 1973, cu un eseu despre Adrian Marino, publicat în revista literară din Bacău.

În anii 70 şi 80 ai secolului trecut, este conducătorul Cenaclului Literar „Calistrat Hogaş“, cel care va deveni, după 1985, Cenaclul Scriitorilor din Judeţul Neamţ.

Organizează, în acei ani, „Antologia scriitorilor români contemporani“, manifestare realizată lunar la Teatrul Tineretului care a conferit o notă aparte vieţii literare de la Piatra-Neamţ, facilitând întâlniri cu Nichita Stănescu (o perioadă preşedinte de onoare al Antologiei), Gheorghe Tomozei, Marin Sorescu, Mihai Ursachi, Ioanid Romanescu, Romulus Vulpescu, Gheorghe Pituţ, Ovidiu Genaru, Nina Cassian.

Despre criticul literar Cristian Livescu, profesorul Constantin Tomşa spune: „Indubitabil, sfera cea mai importantă a publicisticii realizate de Cristi Livescu, într-un interval de aproape patru decenii, ca dimensiune, dar şi rezistenţă în timp a argumentaţiei, ca valoare recunoscută în lumea exegezei, atât prin cronicile scrise despre cărţile sale, cât şi prin premiile ce i s-au acordat, o constituie critica literară, acesta fiind domeniul în care şi-a dovedit calităţile de bun cunoscător, înarmat cu toate instrumentele necesare realizării unei cariere într-o elită în care se pătrunde greu şi se obţin performanţe nu cu puţine eforturi, instrumente dobândite în timpul studiilor universitare sistematice, prin parcurgerea pe cont propriu a unei bibliografii selectate cu grijă, cu ştiinţă şi, nu ultimul rând, prin urmărirea atentă a canonului literar de după Al Doilea Război Mondial, relaţionat cu întregul patrimoniu literar românesc şi universal.”

În calitate de critic literar, debutează editorial cu „Introducere în opera lui Ion Pillat“ (Editura „Minerva“, Bucureşti, 1980). Volumul a fost urmat de alte cărţi din sfera criticii literare: „Scene din viaţa imaginară“ (1982) şi „Voluptatea labirintului“ (1995), „Întâiul Eminescu“ (1999).

În domeniul exegezelor eminesciene, Cristian Livescu publică în 2005 volumul „Poemele Ondinei – Caietul vienez şi alte poezii“, ediţie care, aşa cum remarca acelaşi Constantin Tomşa, „a constituit un eveniment editorial inedit“.

Iubitor al sportului, Cristian Livescu nu s-a limitat doar să scrie despre acest domeniu. Astfel, în anul 1970, participă, în echipa României, la Campionatul Mondial de Schi al Jurnaliştilor de la Verbier, Villars, Lausanne.

După 1990, ocupă funcţia de consilier la Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Neamţ, funcţie în care, pe lângă diverse activităţi, realizează în 1993, pentru Ministerul Culturii, lucrarea „Contribuţii la tipologia culturală a ţinutului Neamț. Trei proiecte culturale: «Universul culturii nemţene», «Kogaion» şi «Serbările Ceahlăului»“, lucrare pentru care primește Premiul „Asachi“.

Devenit, în 26 decembrie 1989, membru al Uniunii Scriitorilor România, va îndeplini în această prestigioasă instituţie literară naţională diferite funcţii: membru în Consiliul Asociaţiei Iaşi a Uniunii Scriitorilor (între 1996 şi 2001); preşedinte al Reprezentanţei Neamţ a Uniunii Scriitorilor, învestit de Laurenţiu Ulici (1997 – 2004); preşedinte al Societăţii Scriitorilor din Judeţul Neamţ, din martie 1990; membru permanent  şi preşedinte (în 1997, 2001 şi 2007) al Juriului de Premiere al Asociaţiei Iaşi a Uniunii Scriitorilor; membru al Juriului Naţional pentru Acordarea Premiilor „Soroş“ (1996); membru al Juriului Naţional pentru Acordarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România (2001); membru permanent al Juriului Concursului Naţional de Poezie pentru Debut în volum „Aurel Dumitraşcu“ (din 1994). Din noiembrie 2002, este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia Critică. A prezentat câteva sute de vernisaje şi lansări de carte, fiind membru al juriului Bienalei „Lascăr Vorel“.

O altă latură a complexei sale personalităţi este cea de editor decarte. Astfel, este director-fondator şi consilier editorial al Editurii „Crigarux“ din Piatra Neamţ, înscrisă din anul 2000 în Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România. În acelaşi timp, este redactor-asociat la revista „Convorbiri literare“ din Iaşi, scriind cronică literară permanentă (critica criticii – între 1996 şi 2000 şi critica poeziei – după 2003). Începând cu anul 2000, este redactor-şef, al revistei „Antiteze“, publicaţie culturală care apare sub egida Societăţii Scriitorilor din Neamţ.

În aceste rânduri, am încercat o scurtă prezentare a unei personalităţi literare şi culturale a judeţului Neamţ – Cristian Livescu – despre care se poate scrie o carte (aşa cum a făcut-o, de exemplu, Constantin Tomşa – „Cristian Livescu sau Viaţa interioară şi secretă a imaginii – eseu grafic“, Editura „Cetatea Doamnei“, Piatra-Neamţ, 2005).

La aniversarea vârstei de 65 de ani, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare“ Neamţ îi urează lui Cristian Livescu: LA MULŢI ANI, cu sănătate! 

Autor articol: Valentin ANDREI