LA ANIVERSARĂ – ELENA BOTEZ, ARTISTĂ ŞI PEDAGOG DE EXCEPŢIE

Elena Botez, celebra artistă lirică a urbei noastre, s-a născut în ziua de 7 iunie 1925 la Piatra-Neamţ. Absolventă a Liceului „Calistrat Hogaş” din urbea natală, a avut şansa să fie elevă a profesoarei de muzică Sidonia Hogaş, fiica marelui scriitor.

Dovedindu-şi talentul muzical încă din copilărie, tânăra Elena Botez frecventează, între 1945 şi 1949, cursurile Conservatorului Regal de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti, în timpul căruia, din 1948, aeste angajată ca solistă a Operetei din Capitală. Activitate pe care o continuă, până în 1951, şi după absolvirea Conservatorului. A absolvit importanta instituţie muzicală românească cu Diplomă în Pedagogie muzicală, Canto, Pian, Teorie muzicală şi solfegii. I-a avut ca magiştri pe I. D. Chirescu, Jean Rânzescu, Mihail Jora, N. Stroescu, Marţian Negrea, Livia Vrăbiescu-Vaţianu, Alexandru Paşcanu.

Carieră strălucită în muzica de operă

Din 1951, se transferă la Opera de Stat din Timişoara. Aici va depune o muncă artistică timp de douăzeci şi şapte de ani. Evoluează pe scenă alături de nume grele ale muzicii mondiale – Giuseppe Tadei, Aldo Protti, Giuseppe di Stefano, Alexei Filipovici Krivcenia, Viorica Cortez ori Louis Quiliko. La fel cum, peste ani, alte personaliăţi ale artei lirice, de data asta româneşti, vor fi mândre că au cântat alături de Elena Botez: Nicolae Herlea, Dan Iordăchescu, David Ohanesian, Ludovic Spiess şi Ion Holender.

Pe scenă, alături de marele Enescu

În tinereţe, a avut privilegiul de a-l asculta (în mai multe ocazii la Bucureşti şi o dată la Piatra-Neamţ!) şi chiar de cânta pe scenă alături de marele George Enescu: „Ca studentă a lui Chirescu, eram coristă la Corul «Carmen». Când Enescu a făcut ultima dată ciclul de simfonii de Beethoven, a unit corul studenţesc «Carmen» cu cel al Filarmoncii. Parcă a ştiut că va cânta pentru ultima oară în ţară! Şi am cântat şi eu. Oare, am cântat?!, mă întreb acum. Pentru că de multe ori rămâneam cu gura căscată şi mă uitam la el, la Enescu. Era fascinant. Prin gesturi mici îţi spunea ceea ce trebuie să faci. M-a impresioant profund!”

Artista lirică dublată de pedagogul de excepţie

După pensionare, din 1991, Elena Botez, omul împătimit de muzică, având un preaplin sufletesc şi o experienţă acumulată pe care o dorea împărtăşită şi altora, predă cursuri de canto la Liceul de Muzică din Piatra-Neamţ. Sunt anii în care trimite spre scena lirică mondială noi nume capabile să facă cariere strălucite şi, în acelaşi timp, cinste numelui său. Dintre multele nume, amintim aici pe: Caterina Cellia Costea (solistă a Operei din Atena), Diana Croitoriu-Schidlowski (absolventă a Conservatorului Naţional din Paris), Felicitas Bordeianu (absolventă a Conservatorului din Geneva), Ada Chele (absolventă de conservator în Luxemburg, loc în care îşi desfăşoară activitatea profesională, ca solistă), Nicoleta Colceiar solistă a Operei Naţionale timişorene).

Marea mulţumire a Doamnei Elena Botez o constituie fiecare urcare pe scenă a discipolelor sale, fiecare concert pe care acestea-1 susţin, succesul lor făcând să-i tresalte inima de bucurie.

Pentru întreaga sa carieră artistică şi didactică, întrega comunitate nemţeană îi urează:
LA MULŢI ANI, DISTINSĂ DOAMNĂ!