LA MULȚI ANI, DOMNULE PROFESOR GEORGE BRĂESCU!

Pe 28 februarie, profesorul George Brăescu, cel care a trudit o viață la instituția noastră, își aniversează ziua de naștere. Este persoana care, de la înființarea Casei de creație (martie 1968) și până la pensionarea sa (2000) de la Centrul Creației Populare, a trăit toate transformările instituției în care s-a dăruit profesional timp de treizeci și doi de ani.

Este cunoscut în țară și în Republica Moldova drept un redutabil folclorist și publicist. În lucrările pe care le-a scos la Editura Nona – „Panorama teatrului folcloric”; „Dramaturgie folclorică ilustrată” – s-a aplecat asupra domeniului teatrului folcloric din ținutul Neamț.

George Brăescu s-a născut pe 28 februarie 1940, la Ruseni-Răzeşi, Plopana, Bacău. A urmat cursurile Gimnaziului din Griviţa, judeţul Vaslui, şi la Liceul „Regele Ferdinand” din Bacău (1950 – 1956). Apoi, a absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Între anii 1960 și 1968, a fost cadru didactic şi director la şcoli din: Dragomireşti (Vaslui); Leca-Ungureni, Iţcani-Plopana şi Ruseni-Răzeşi, toate în judeţul Bacău.

A îndeplinit funcţiile de inspector, metodist, instructor şi consilier cultural la Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Neamţ, apoi la Casa de Creaţie a judeţului Neamţ.

A iniţiat şi a condus cenacluri literare din Neamţ.

Este fondator al Asociaţiei Teatrului Folcloric din România şi Republica Moldova (1993), al Revistei „Ţara Hangului”, al mai multor fundaţii şi asociaţii culturale.

Colaborator la diverse publicaţii, a fost consilier editorial, antologator, al multor cărţi de literatură şi folclor. Alcătuitor, redactor şi prefaţator al antologiei de poezie „Arbori de lumină”, 1980, Piatra-Neamţ.

A recuperat, îngrijit şi argumentat culegerea „Folclor literar din județul Neamț. Cântece din Farcașa”, Editura Nona, Piatra-Neamţ, 1996.

Iniţiator al Festivalului de Teatru Folcloric şi cu Măşti de la Piatra-Neamţ.

Realizator al Concursului Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu” (1981) şi al programelor culturale „Pădurea de Argint” (Văratec) şi „Sărbătoarea Războienilor” (Războieni).

Alături de înv. Teoctist Galinescu, iniţiază revista „Ţara Hangului” şi Fundaţia „G. Galinescu” din Hangu (1995).

Celebrul filolog Iorgu Iordan a apreciat, în prefața lucrării „Panorama teatrului folcloric”, eforturile și reușita profesorului Geroge Brăescu: „Preocupat de mai mult timp de culegerea şi tipărirea excepţionalului tezaur folcloric din judeţul Neamţ, cu precădere a unor datini şi obiceiuri aparţinătoare ciclului calendaristic sărbătoresc al sfârşitului şi începutului de an, cartea lansată de prof. George Brăescu prezintă fenomenul teatrului folcloric din Neamţ în tripla lui ipostază: tradiţii folclorice strămoşeşti, tradiţii folclorice creştineşti şi tradiţii folclorice livreşti.

Prin includerea numeroaselor variante ale acestui gen folcloric şi acoperirea tuturor zonelor şi subzonelor etnografice din judeţ, «Panorama» îşi justifică titulatura şi, mai mult decât atât, are meritul de a aduna între coperţile sale cele mai reprezentative şi autentice creaţii folclorice legate de Sfintele Sărbători ale Crăciunului, Anului Nou, Sfântului Vasile şi Bobotezei.

Deşi a apărut într-un anume scop, pentru cercetătorii de etnografie şi folclor, crestomaţia propusă se profilează ca un mijloc pentru atingerea altui scop, căci, înainte de toate, «Panorama Teatrului Folcloric din judeţul Neamţ» este folositoare celui care precum «ţăranul nu se plictiseşte aproape niciodată şi rareori suferă că îmbătrâneşte»”.

LA MULȚI ANI! Recunoștință și prețuire pentru activitatea Dumneavoastră profesională, domnule profesor George Brăescu!