NOI APARIŢII EDITORIALE LA „NONA”

Morfologia în gimnaziu. Triada predare-învăţare-evaluare.” – este rodul muncii laborioase a profesoarei Oana Maria Antal, de la Liceul Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Piatra-Neamţ.

Punctul de plecare al autoarei a fost comunicarea din ziua de azi şi eficienţa ei: „în mod evident, comunicarea socială eficientă impune cunoaşterea sistemului şi subsistemelor limbii ca elemente de construcţie ale mesajului, motiv pentru care formarea noţiunilor de gramatică precum şi posibilităţile de îmbinare ale acestora în structuri purtătoare de sens sunt fundamentele studiului limbii române.”

Oana Maria Antal

Referindu-se la utilitatea acestui studiu, prof. dr. Mihaela Cătălina Tărcăoanu, de la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” este de părere că „lucrarea abordează o temă mereu actuală, datorată şi dinamismului sistemului lingvistic, putând fi utilizată în procesul instruirii teoretice atât de către elevi şi studenţi, cât şi de cadrele didactice aflate la începutul carierei.”

***

Ipoteze şi ipostaze ale predării lexicologiei în gimnaziu” o are ca  autoare pe Marina Sima. Profesor de limba şi literatura română, la Şcoala Gimnazială ,,Episcop Melchisedec Ştefănescu”, din Gârcina, Marina Sima este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A participat la numeroase cursuri de perfecţionare în ţară. Experienţa de la catedră a fost valorificată în lucrarea a cărei apariţie avem bucuria să o semnalăm.

Marina Sima

Ce a determinat-o să înceapă munca la această carte? „Limba maternă şi stăpânirea varietăţii ei este cel mai valoros bun al nostru, cunoaşterea limbii materne şi perfecţionarea acesteia fiind necesare în orice etapă a vieţii umane. Utilizarea unui limbaj corect şi variat este un aspect al bunului gust, o formă a politeţii dar şi instrumentul care permite convieţuirea cu semenii în diverse forme de manifestare: conversaţia, schimbul de idei, relaţionarea.”