OMAGIU ADUS MEDICULUI TODICĂ S. KIRILEANU

Fiul învăţătorului-folclorist Simion Teodorescu-Kirileanu, Todică S. Kirileanu s-a născut la 29 iulie 1921, la Holda, Broşteni, Neamţ. A absolvit Liceul „Petru Rareş” şi Liceul Militar, Facultatea de Medicină din Bucureşti. Şi-a luat doctoratul în medicină  în anul 1947.

A fost medic intern la Sanatoriul Moroeni, medic secundar, apoi medic primar, din 1949, director al Sanatoriului Bisericani (1949-1950), şef de secţie. S-a transferat la Clinica de Ftiziologie din Iaşi (1954).

A fost cercetător la Institutul de Ftiziologie din Bucureşti. După mai mulţi ani revine la Bisericani şi la Spitalul Judeţean Neamţ.

A fost membru al mai multor societăţi ştiinţifice de profil, a susţinut sute de comunicări la diverse reuniuni ştiinţifice.

A primit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ, în anul 1995.

A trecut în eternitate în ziua de 1 august 1997, la Piatra-Neamţ, la doar două zile după ce împlinise vârsta de 76 de ani.

În 2017, în îngrjirea profesorului Gheorghe Brăescu, Editura „Nona” a publicat, postum, volumul de poezii semnat de Todică S. Kirileanu, „Acorduri lirice”.

În prefaţă se spune: „Todică S. Kirileanu ne livrează o lirică purtătoare de demnitate şi verticalitate, care refuză cu cerbicie aservirea şi compromisul înregimentării ideologice. Fapt ce-l îndrituieşte să adopte o poziţie reticentă şi uneori infatigabilă, dar şi orgolioasă, fără a fi infatuată şi vanitoasă. Poezia lui Todică S. Kirileanu nu este una excesiv elaborată, ci mai degrabă meticuloasă, acribioasă, rod al unei inspiraţii fără patetisme învolburate şi fără mesaje sofisticate. Todică S. Kirileanu, intelectual rafinat şi cu un statut poetic elevat, ne surprinde, prin cartea Acorduri lirice, când genuin sentimental, când scrupulos cerebral, cu un material poetic veritabil, în care sufletul său vibrează fie pentru povestea sa de iubire, fie pentru dureroase poveşti existenţiale. Cartea îl situează pe Todică S. Kirileanu printre confraţii nemţeni din stirpea generaţionistă similară a unor Constantin Gavriliu, Har Mihailescu, Vasile Muscalu, Andrei Gâdei, Constantin D. Borş (Lucian Mircea), Ion Vremelnicu, Nichita Bistriceanu (trecuţi prin avatarurile proletcultismului şi realismului socialist şi împătimiţi frecventatori ai cenaclurilor literare Slova Nouă, Calistrat Hogaş, Petrodava, din Piatra-Neamţ).”

Acest articol a fost postat in Noutati.