OMAGIU ADUS MEMORIEI FOLCLORISTULUI ŞI ETNOMUZICOLOGULUI HARRY BRAUNER

Hary Brauner s-a născut pe 24 februarie 1908, la Piatra-Neamţ. Profesor universitar, folclorist, etnomuzicolog a fost student la Conservatorul din Bucureşti. În paralel, a urmat cursuri la Facultatea de Litere şi Filozofie.

A activat ca secretar al Arhivei de Folclor de pe lângă Societatea Compozitorilor, în acest post fiind numit, în anul 1927, de Constantin Brăiloiu.

A fost inclus de Dimitrie Guşti, în 1929, în echipa de cercetare sociologică monografică în satul Drăguş. A înregistrat circa cinci mii de melodii, cu un fonograf.

În perioada 1944-1949, fost consilier muzical la Societatea Română de Radiodifuziune. În acest timp, în 1948, a înfiinţat Institutul de Folclor. A fost şef al catedrei de folclor la Conservatorul din Bucureşti (1949). A întemeiat Orchestra de Muzică Populară „Barbu Lăutaru”.

Arestat şi implicat în procesul Pătrăşcanu, a fost condamnat la 15 ani închisoare, din care a executat 12.

Are o vastă operă: studii, compoziţii, exegeze muzicale şi de folclor.

A trecut în eternitate în ziua de 11 martie 1988, la Bucureşti.

Sursă de documentare: Constantin Tomşa – „Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ”.

Sursă foto: Agerpres.