OMAGIU ADUS MEMORIEI PICTORULUI NEMŢEAN DAN CEPOI

Dan Cepoi s-a născut pe 21 iunie 1949, la Târgu Neamţ. A absolvit Facultatea de Arte Plastice, Iaşi (1971). După absolvire, s-a stabilit la Piatra-Neamţ, predând desenul la Casa Pionierilor. A debutat pe simeze în 1969, în cadrul unei expoziţii de grup, studenţească.

A fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România.

În paralel cu activitatea didactică la Piatra-Neamţ, a expus permanent, în cadrul expoziţiilor colective, ocazionale sau anuale, şi a participat la Taberele de pictură de la Almaş, Văratec, Durău, Dumbrava.

A fost prezent în selecţiile Filialei Neamţ a U.A.P. pentru expoziţiile deschise la Iaşi (1985), Târgu Mureş şi Piatra-Neamţ (1987), Bucureşti (1986), Bienala „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ. Au publicat reproduceri după lucrările sale revistele: „Arta”, „Orizonturi româneşti”, „Vatra”.

Lucrări ale lui Dan Cepoi se găsesc în numeroase colecţii particulare din ţară şi de peste hotare.

Referindu-se la artist şi opera sa, reputatul critic de artă Valentzin Ciucă se exprimă astfel: „Nepervertit de seducţiile discutabilei civilizaţii urbane, frust şi cu o directitate necenzurată de necesara diplomaţie a supravieţuirii, Dan Cepoi a rămas permanent egal cu el însuşi şi cu valorile în care credea. Un fel de esenianism de pe Ozana l-a determinat să moară cu satul în glas şi, mai ales, în paleta frustă şi cuceritoare. Francheţea lui deranja pe mulţi în plan social, dar i-a folosit în plan artistic. Alegea din vastitatea propunerilor naturii acele fragmente de real ce puteau sugera universul. Asemenea lui Cuvier reconstituia ansamblul dintr-un fragment exponenţial. Câteva stânci solitare puteau configura masivitatea Ceahlăului mitologic sau piramidele ascunse privirilor superficiale. Francheţea i-a slujit doar în plan artistic şi mai ales asociată cu disponibilitatea romantică a contrastelor simultane care asigurau luminii, umbrelor sau penumbrelor raporturi sugestive şi incitante. Căpiţele risipite pe dealuri, naturile statice viguros construite şi colorate asemenea, indică prezenţa unei forţe telurice şi a unei sensibilităţi genuine. Dan Cepoi a fost pictorul care a mizat totul pe cartea adevărului său artistic, orgolios şi imposibil de negociat.”

A trecut la cele veşnice în ziua de 4 aprilie 2008, la Piatra-Neamţ.

Surse de documentare: Constantin Tomşa – „Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ”, editurile „Crigarux” şi „Cetatea Doamnei”, Piatra-Neamţ, 2014; Valentin Ciucă – „Un secol de arte Frumoase în Moldova”, Editura Art XXI, Iaşi, 2004.
Sursa foto: revista „Apostolul”, iunie 2018 (http://www.slineamt.ro/apostolul/comemorari/in-memoriam-dan-cepoi/).