PAUL FINDRIHAN, PERSONALITATE A LUMII TEATRALE ROMÂNEŞTI

Personalitatea culturii nemţene pe care o omagiem astăzi a făcut parte din trioul de secretari literari celebru în lumea teatrului românesc din anii 70-80 ai veacului trecut: Eduard Covali, Mircea Zaharia, Paul Findrihan. Precum colegii săi, Paul Findrihan a fost un profesionist desăvârşit, o autoritate a domeniului, un om care, alături de echipa din care făcea parte – director, secretariat literar, trupă actoricească – a pus umărul la succesul extraordinar din epocă al acestei instituţii etalon pentru lumea artistică din România – Teatrul Tineretului.

PAUL FINDRIHAN

S-a născut pe 18 iunie 1938, la Icuşeşti, Roman. A absolvit Liceul „Roman-Vodă”, Facultatea de Filologie-Istorie a Universităţii Bucureşti (1960). A fost profesor şi director la şcoala din Săbăoani (Neamţ).

Dar, Paul Findrihan este cunoscut nemţenilor pentru cariera sa strălucită din domeniul teatrului. A fost referent şi secretar literar al Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ (1966-1998), parcurgând alături de trupele T.T.-ului drumul de succes al instituţiei cele mai respectate din teatrul românesc în perioada 1965 – 1989.

A fost autor (în colaborare cu alţi colegi) al primului corpus de documente privind activitatea Teatrului Tineretului („Remember”, „Breviar” şi „TT”). De asemenea, a fost membru în comisia de redactare a unui „Lexicon” al teatrului românesc. A editat – singur sau în colaborare: Revista „Zigzag” (1984-1989), Caietele-program ale spectacolelor TT.

A participat la realizarea unor manifestării cu public, „Antologia Scriitorilor Români Contemporani” şi „Colocviile critice”.

A avut colaborări în media locală, la Ziarul „Ceahlăul” şi revistele „Asachi” şi „Apostolul”.

Pentru întreaga activitate în domeniul teatrului, a fost distins cu Premiul Inspectoratului pentru Cultură Neamţ (1997). Paul Findrihan va rămâne în conştiinţa lumii teatrale româneşti exact ca ceea ce a fost: un intelectual de marcă. El este considerat pe bună dreptate unul dintre importanții întemeietori ai prestigiului acestei instituţii. Aceasta, atât datorită contribuţiei la trasarea liniilor directoare ale politicii culturale a Teatrului Tineretului, cât  şi a muncii pentru punerea lor în fapt.

A trecut în eternitate în ziua de 22 iulie 2004, la Piatra-Neamţ, fiind înmormântat la Cimitirul Eternitatea.

Surse de documentare: Constantin Tomşa – „Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ”, editurile „Crigarux” şi „Cetatea Doamnei”, Piatra-Neamţ, 2014; Nicolae Sava – Paul Findrihan – „10 ani de la plecare” din Ziarul „Ceahlăul”, 22 iulie 2014.