REGULAMENTUL Premiului Naţional pentru Proză „ION CREANGĂ”, Opera Omnia

  1. Pentru punerea deplină în valoare a memoriei marelui clasic al literaturii române Ion Creangă, originar din Humuleşti – Târgu Neamţ, considerat printre marii scriitori europeni ai modernităţii, precum şi a recunoaşterii creatorilor noştri de talent din domeniul prozei de ficţiune, ale căror merite sunt insuficient aduse în atenţia marelui public şi stimulate printr-o justă apreciere;

Pentru a contribui la sporirea imaginii judeţului Neamţ, pe plan naţional şi internaţional, atrăgând atenţia asupra locului de obârşie a marelui povestitor Ion Creangă, al cărui geniu literar a îmbogăţit sufleteşte şi delectat generaţii întregi de cititori de toate vârstele;

Pentru a impune un laureat simetric, în genul prozei de ficţiune, Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, care se acordă anual, din 1991, la Botoşani, la 15 ianuarie fiecare an;

Reprezentanţa Neamţ din cadrul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ, revista „Antiteze”, Fundaţia culturală „Ion Creangă” Târgu Neamţ, Asociaţia română pentru cultură, arte, dezvoltare şi educaţie „ARCADE”, precum şi alte instituţii cultutrale din judeţul Neamţ, instituie, cu sprijinul autirităților locale, Premiului Naţional pentru Proză „Ion Creangă”, Opera Omnia, în semn de preţuire pentru autorii români de certă valoare, care s-au remarcat şi impus prin opere durabile în genul narativ, sporind zestrea literaturii naţionale.

Astfel,

  • Instituirea Premiului Naţional „Ion Creangă” se va face printr-un proiect cultural, bugetat și coordonat logistic de Centrul pentru Cultură Carmen Saeculare Neamţ;

Premiul va fi acordat anual, începând cu anul 2017, de obicei la data de 1 martie, înscrisă oficial ca fiind cea a naşterii lui Ion Creangă.

În 2017, se împlinesc 180 de ani de la naşterea Marelui Humuleştean, prilej generos de a realiza prima ediţie;

Se exceptează anul inaugural de acordare, când evenimentul se produce – din motive obiective – la data de 1 mai 2017 (odată cu împlinirea a 140 de ani de la scrierea capodoperei lui Ion Creangă, „Povestea lui Harap-Alb”).

Premiul se acordă pentru întreaga operă în genul prozei de ficţiune a unui autor român, care s-a impus conştiinţei publice româneşti sau pe plan internaţional, cu lucrări de certă valoare şi ţinută artistică, unanim apreciate de critica literară şi de marele public. De aceea, premiul se va subintitula „Opera Omnia”.

  • Fondul de premiere va proveni din fonduri publice, donaţii, sponsorizări din partea unor agenţi economici (inclusiv a celor care folosesc mărci derivate din opera lui Ion Creangă), gestionate în acest scop de Centrul pentru cultură Carmen Saeculare Neamţ.

Valoarea premiului va fi stabilită în jurul unei sume rezonabile în lei, nu mai puţin de cotaţia la zi a 5000 euro, care să reprezinte un moment de referinţă în existenţa (şi biografia) scriitorului premiat, răsplătindu-i-se cum se cuvine talentul şi efortul creator;

  • Juriul de premiere. Premiul va fi acordat în urma deciziei unui juriu naţional format din şapte personalităţi marcante ale literaturii române (critici literari), din mari centre culturale şi universitare ale ţării, din Uniunea Scriitorilor din România, care vor primi cinci sau şapte nominalizări făcute de către organizatori. Juriul îşi poate schimba componenţa după trei ani.

Juriul este alcătuit în componenţă de Comitetul Director al USR, cu menţiunea ca Secretarul juriului, desemnat de președintele Consiliului Județean Neamț, prin dispoziție, să fie reprezentantul permanent al forurilor organizatorice şi contribuabile ale judeţului Neamţ în juriu şi să se ocupe efectiv de configurarea şi definitivarea listei nominalizărilor şi de derularea corectă a operaţiunilor de jurizare.

Membrii juriului vor alege laureatul în urma votului secret.

Voturile vor fi colectate de către Secretarul juriului, desemnat de organizatori, prin corespondenţă poştală sau electronică. Acesta va prezenta voturile colectate preşedintelui juriului, care va valida rezultatul final.

În caz de balotaj, votul se va relua, tot secret, prin corespondenţă, până la departajarea câştigătorului. Preşedintele juriului nu are drept de veto şi este ales pe o perioadă de trei ani de către ceilalţi membri ai juriului. În caz că acesta nu poate fi prezent la Gala de decernare a premiului, va fi desemnat un membru al juriului, care va citi procesul-verbal în spectacolul de gală şi care se va numi preşedinte de jure.

Activitatea membrilor juriului va fi remunerată de organizatori.

Ceremonia de premiere va avea loc anual prin simpozioane/spectacole de gală, la Piatra – Neamţ şi Târgu Neamţ. Laureaţii vor rosti un Laudatio lui Ion Creangă, în semn de aleasă recunoaştere.

Laureaţii vor deveni Cetăţeni de onoare ai oraşului Târgu Neamţ, prin hotărâri ale CL Târgu Neamţ.

Se formează în timp Pleiada Academică „Ion Creangă”, ce va fi consultată în stabilirea nominalizărilor ulterioare şi a altor iniţiative privind posteritatea lui Ion Creangă.

Forurile culturale nemţene se vor îngriji de editarea unor antologii sau a unor opere integrale din creaţia laureaţilor, proiect distinct de care se vor ocupa Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ şi revista „Antiteze”, în calitate de co-organizatoare ale manifestării, cu finanţarea CJ şi a CL Târgu Neamţ. Seria se va numi „Prozatori români laureaţi ai Premiului Naţional de proză „Ion Creangă”, ediţia…

Prozatorul laureat va fi prezent la ediţia următoare, pentru a înmâna cununa de lauri noului prozator laureat.

  • Procedura de jurizare.

Nominalizările se fac de către organizatori prin sondaje în diverse medii culturale (redacţii de reviste culturale de sub egida Uniunii Scriitorilor din România, edituri, filiale ale U.S.R.). Organizatorii vor trimite în sondaj, inclusiv membrilor juriului, o listă de până la 15 prozatori nominalizabili, dintre care se va alege un număr de cinci sau şapte autori, într-o ordine descrescătoare de la 1 la 5 sau de la 1 la 7. Se va întocmi apoi un punctaj general de departajare.

Astfel realizat sondajul, lista celor cinci sau şapte prozatori nominalizaţi va ajunge la membrii juriului, care, în final, îşi vor trimite către secretarul-colector al juriului votul secret. Numărul de voturi va stabili laureatul anului respectiv. Preşedintelui juriului i se vor pune la dispoziţie de către Secretarul juriului voturile pentru a le valida şi a da decizia finală a juriului, conform punctajului obţinut de fiecare autor nominalizat.

Vor fi înlăturate din selecţie numele laureaţilor Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” de la Botoşani, întrucât sunt consideraţi consacraţi în domeniul liric.

E la latitudinea organizatorilor, a juriului dacă vor fi făcute cunoscute, în gala de decernare şi în comunicatul final de presă, numele prozatorilor nominalizaţi. Autorii nominalizaţi vor fi incluşi în procesul verbal.

După fiecare tur de sondaje se va face un proces verbal, consemnând situaţia voturilor, a punctajelor care stabilesc ordinea finală. Preşedintele juriului va comunica organizatorilor rezultatul jurizării, păstrând secretul, la fel ca şi organizatorii, până în momentul decernării oficiale a premiului.

  • Dispoziţii finale. Laureaţii Premiului Naţional de Proză „Ion Creangă” vor fi integraţi activităţilor literare şi culturale din judeţul Neamţ, prin tărguri şi lansări de carte, conferinţe, întâlniri cu publicul tânăr.

Concomitent cu manifestarea de deceranre a Premiului vor fi organizate şi alte acţiuni de omagiere a personalităţii lui Ion Creangă.

 

Redactare:

Reprezentanţa Neamţ a Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România

Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ

Revista „Antiteze”

Fundaţia culturală „Ion Creangă” Târgu Neamţ

Asociaţia română pentru cultură, arte, dezvoltare şi educaţie „ARCADE”