OMAGIU ADUS MEMORIEI SCRIITORULUI ALECU RUSSO

Alecu Russo s-a născut în ziua de 17 martie 1819, la Străşeni/Prodăneşti, judeţul Lăpuşna. În copilărie şi adolescenţă a studiat în particular cu un dascăl grec, la Institutul „François Neville” (Elveţia, 1829-1835), apoi, se pare, a făcut studii la o casă de comerţ din Viena, până în 1836.

Din cauza unor versuri ce îndemnau la revoltă, estre expulzat; după întoarcere în ţară, se stabileşte la moşia părintească, Negrişoara din Ţinutul Neamţ, apoi, va fi asesor judecătoresc la Piatra-Neamţ (1841-1844).

Colaborări în „Albina românească”, „Almanahul pribegilor români”, Paris ..Basarabia”; „Foaia pentru toţi”, „Foaia Societăţii pentru Literatura si Cultura Română în Bucovina”, „Gazeta de Moldova”, „Lumina satelor”.

Volume: „Jicnicerul Vadră” (pierdută), „Amintiri”, „Cântarea României”; mai multe volume au apărut de-a lungul anilor, fiind traduse din franceză de Vasile Alecsandri, A. I. Odobescu sau Mihail Sadoveanu, ori îngrijite şi prefaţate de Petre V. Haneş, G. Bogdan-Duică, Geo Şerban, Mihai Zamfir sau Teodor Vârgolici.

Alecu Russo a trecut în eternitate pe 5 februarie 1859, la Iaşi.

Documentare după lucrarea prof. Constantin Tomşa – „Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ”.