1996

  •  „Folclor literar din judeţul Neamţ”, Ioan LUCA

Folclor literar din judetul NeamtEdiţie îngrijită de profesorul George Brăescu, care cuprinde texte culese de-a lungul întregii vieţi de către regretatul învăţător Ioan Luca. În cuprinsul lucrării se află cântece culese din Farcaşa – de înstrăinare, de sărăcie şi de revoltă, de voinicie şi de haiducie, de cătănie, de război, de jale şi de noroc, păstoreşti, de dragoste şi dor, de lume, de nuntă, de înmormântare (bocete) – strigături, blesteme, balade.

  • Patimile singurătăţii”, Iordache OLTEANU

Patimile singuratatiiCarte de poezie. „Există poeţi a căror discreţie şi Mărinimoasă modestie dunt dezarmante. Un astfel de poet se află a fi şi Iordache Olteanu în cartea sa «Patimile singurătăţii», adevărat manual de visare  «á rebours», în care interioritatea ni se dezvăluie ca o sinceritate fragilă.” (Daniel Corbu)

 

  • Aspecte ale ceremonialului”, Vasile GOLBAN

Aspecte ale ceremonialuluiLucrare, pe alocuri în notă filosofică, care prezintă în limbaj comun şi explică rostul ceremonialului în credinţa poporului român. Cele cinci capitole importante ale cărţii – Preliminarii teoretice pentru înţelegerea şi tratarea din perspectivă estetică a ceremonialelor, Schiţă istorică privind dezvoltarea obiceiurilor ceremoniale, Mijloace de expresie artistică a obiceiurilor ceremoniale, Valoarea estetică a ceremonialului, Consacrarea estetică a obiceiurilor ceremoniale – sunt însoţite de concluziile autorului şi de o bibliografie foarte bogată.