2013

„Floarea de fragă şi şoimul”, Ermina DOBREANU, Gheorghe ŢIGĂU Lucrare de valoare a profesorilor Ermina Dobreanu şi Gheorghe Ţigău, care cuprinde texte populare autentice culese din judeţul Neamţ. Ele sunt însoţite de numele informatorilor şi câteva date ale lor (nume, vârstă, localitate şi data la care au fost culese textele). Truda celor doi autori se […]

2010

„Breviar matematic – Algebră pentru liceu”, Daniela DIACONU Breviarul se adresează elevilor de liceu, filiera tehnologică şi teoretică. Este conceput pe baza noului curriculum şcolar elaborat pentru clasele IX – XII, vizând formarea de competenţe în actul învăţării. Noţiunile prezentate oferă elevilor o vedere de ansamblu asupra elementelor de algebră studiate pe parcursul celor patru […]

2009

„START UP – Cum se începe şi se dezvoltă o afacere”, Vasile AVĂDANEI, Cornelia STÎNGU, Elena IANCU Lucrarea are la bază experienţa autorilor în relaţia cu mediul de afaceri din judeţul Neamţ. Desfăşurând activităţi diverse şi complexe în cadrul mai multor proiecte şi structuri ale domeniului, cei trei specialişti vin, prin cele o sută cincizeci […]

2008

„DABADA ŞI NUBANU”, DE LOREDANA GRIGORIU ŞI TRAIAN GRIGORIU În anul 2008, tânera actriţă a Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ, Loredana Grigoriu venea la Editura Nona cu propunerea unei cărţi de teatru pentru copii. Împreună cu soţul, Traian Grigoriu (fost actor al T.T.), imaginase două personaje principale, DaBaDa şi NuBaNu, în jurul cărora se desfăşoară acţiunea […]

2007

„Vis”, Luminiţa PLOAIE Un roman de dragoste al regretatei scriitoare pietrene, cea trecută la cele veşnice în plin avânt creator. Impresionat la prima lectură, criticul de artă Lucian Strochi a descris în doar câteva cuvinte această carte: „microromanul Luminiţei ploaie este mai mult un poem de dragoste decât o operă epică.”   „GRINŢIEŞ – Aşezare […]

2006

„Noaptea colindelor”, Ioan OUATU, Victor STAN Carte care cuprinde scurte povestiri de citit (de spus) copiilor care aşteaptă cu nerăbdare venirea Moşului. Atmosfera de basm a celei mai mari sărbători a iernii răzbate din imaginile literare create cu o sensibilitate aparte.  „Micii artişti scriu, desenează şi pictează”, Claudia Mary LUCA, Ana HÎRŢAN, Anca Raluca BOGUS […]

2005

O carte de la Nona  Teoctist Galinescu și Felicia German-Galinescu – „ÎN ZILE DE SĂRBĂTORI” Atmosfera zilelor de sărbătoare din viața țăranului român trăitor în perioada interbelică a fost reținută și redată într-o carte de eminentul învățător hangan Teoctist Galinescu, secondat, în realizarea cărții, de fiica sa, Felicia German-Galinescu. Era timpul când traiul sătenilor nu […]

2004

„Destinul din jurnalul meu”, Pricop P. BIBICIOIU Un roman provenit în parte prin împărtăşirea din experienţa de viaţă a autoarei (care semnează cu pseudonimul Pricop P. Bibicioiu), precum şi prin ficţiune. „Privilegii – Convorbiri despre viaţă şi sunete” – volumul I, Ioan AMIRONOAIE Autorul, deşi e de acord cu ideea prin care termenul de „privilegiu” […]

2003

„Prietenii sportului la ora destăinuirilor”, vol. I, Nicolae MARCU „Cărţile lui Nicolae Marcu conţin coordonatele unei contribuţii majore la reconsiderarea şi corecta apreciere a meritelor incontestabile ale celor care au practicat ori au sprijinit necondiţionat sportul de performanţă.” (Mihai Merticaru în prefaţa cărţii) „Serbări şcolare”, Aurora HUMULESCU, Elena BULAI La serbările şcolare elevii pot cânta, […]

2002

 „Corabia nălucă”, Bruno ROMBI O plachetă de poezie pe care poetul genovez o structurează într-un mod aparte. Poezia care dă titlul culegerii este aşezată la sfârşit tocmai pentru „a cuprinde în sine indicaţiile tematice frecventate cu prevalenţă în cele treizeci şi şase de texte precedente ordonate într-o strânsă conexiune unitară.” (Ştefan Damian, traducătorul cărţii) „Cartea […]

2001

„Folclor Literar de pe Valea Tutovei”, Silvia şi Dan RAVARU Un volum care cuprinde folclor literar dintr-o zonă aflată pe teritoriul judeţului Vaslui. Între 1976 şi 1978, profesorii Silvia şi Dana Ravaru au cutreierat satele de pe Valea Tutovei şi au înregistrat pe bandă de magnetofon descântece, legende şi tradiţii istorice din zonă, cântece, balade […]

2000

„PANORAMA TEATRULUI FOLCLORIC DIN JUDEŢUL NEAMŢ” – Crestomaţie folclorică de George Brăescu În anul 2000, Editura NONA scotea pe piaţa cărţii o lucrare foarte importantă, monumentală am putea zice. Subiectul, unul amplu şi pretenţios, teatrul folcloric din ţinutul Neamţ, a fost abordat şi dezvoltat de autor pe mai multe direcţii – texte, notaţie muzicală, fotografii […]

1999

„Otto tempi per un presagio – Opt timpi pentru o presimţire”, Bruno ROMBI Un volum de poezie bilingv (italiană şi română) în care autorul, un poet italian din oraşul plecării lui Columb către Lumea Nouă – Genova, îşi ia cititorul drept tovarăş de drum. Un drum precum „o călătorie iniţiatică în care autorul se încăpăţânează […]

1998

„AŞEZAREA DIN SECOLELE VI-IX DE LA IZVOARE-BAHNA”, DE IOAN MITREA Lucrarea, comandată de Complexul Muzeal judeţean Neamţ, a văzut lumina tiparului la Editura „Nona” în anul 1998. Este semnată de arheologul şi muzeograful Ioan Mitrea şi face parte din colecţia Bibliotheca MEMORIAE ANTIQUITATIS IV. În ansamblul cercetărilor arheologice din spaţiul est-carpatic, privind epoca etnogenezei românilor, […]

1997

„Cântece de joc”, Grigore NIŢĂ „Cântecele populare din zona Neamţului au atras de multă vreme atenţia muzicienilor şi folcloriştilor. Însă, partiturile pieselor lipsesc cu desăvârşire din culegeri, nefiind pus la îndemâna celor interesaţi un fond documentar îndestulător pentru informare, studiu şi valorificarea melodiilor respective. În aceste împrejurări, strădania cunoscutului instrumentist de muzică populară, a violonistului […]

1996

 „Folclor literar din judeţul Neamţ”, Ioan LUCA Ediţie îngrijită de profesorul George Brăescu, care cuprinde texte culese de-a lungul întregii vieţi de către regretatul învăţător Ioan Luca. În cuprinsul lucrării se află cântece culese din Farcaşa – de înstrăinare, de sărăcie şi de revoltă, de voinicie şi de haiducie, de cătănie, de război, de jale […]