2001

 • „Folclor Literar de pe Valea Tutovei”, Silvia şi Dan RAVARU

Folclor literar de pe Valea TutoveiUn volum care cuprinde folclor literar dintr-o zonă aflată pe teritoriul judeţului Vaslui. Între 1976 şi 1978, profesorii Silvia şi Dana Ravaru au cutreierat satele de pe Valea Tutovei şi au înregistrat pe bandă de magnetofon descântece, legende şi tradiţii istorice din zonă, cântece, balade şi poveşti populare, snoave, doine. Ulterior, au transcris tot ceea ce culeseseră, dând astfel o primă formă volumul apărut la editura NONA. O menţiune merită a fi făcută – pentru că în textul iniţial cântecele predomină, cei doi autori au realizat o structurare a acestora. Astfel, în paginile cărţii se găsesc cântece doinite, cântece pe motiv de baladă, cântecul vechi, cântece inspirate din viaţa militară, cântecul propriu-zis, cântecul satiric, cântec contemporan.

 • “Ca la hora satului”, Ionel APETREI

Ca la hora satuluiColindând pe întinsele meleaguri nemţene, din zona muntelui Ceahlău şi până în văile şi luncile Bistriţei, Moldovei şi Siretului, profesorul Ionel Apetrei a adunat creaţiile folclorului muzical şi literar tradiţional zonei. Structurate în două categorii – melodii vocale, respectiv melodii instrumentale şi de joc – creaţiile culese de la oamenii satelor sunt destinate îmbogăţirii repertoriilor soliştilor de muzică populară, fie ei interpreţi vocal ori instrumentişti. „Melodiile sunt autentic moldoveneşti, specifice zonelor de unde au fost culese. Ele posedă o frumuseţe ingenuă a conturului liniei melodice, izvorâtă din simţirea profundă a inspiraţiei celor care le-au creat şi păstrat.” (Constantin Arvinte)

 • „Pisica năzdrăvană”, Gheorghe HIBOVSKI

Pisica nazdravanaO piesă de teatru scrisă pentru cei mai mici dintre iubitorii artei scenice scrisă de inventivul şi neastâmpăratul Ghiţă Hibovschi. Piesa a fost premiată la Festivalul „YORICK” din aprilie 2000, publicarea ei fiind finanţată de către Centrul Creaţiei Populare un an mai târziu.

 • „VACANŢE MUZICALE LA PIATRA-NEAMŢ – 30 de ani”, Constantin ALUPULUI – RUS

Vacante muzicale la Piatra-NeamtLucrare aniversară concepută şi editată cu prilejul celei de a XXX-a ediţii a celebrului Festival Internaţional „Vacanţe Muzical la Piatra-Neamţ”, manifestare artistică şi pedagogică devenită brand al judeţului Neamţ. Cartea cuprinde programul integral al celor treizeci de ediţii care au avut loc între 1972 şi 2001, fotografii de arhivă din timpul Vacanţelor, interviuri, studii, gânduri şi impresii ale artiştilor şi organizatorilor implicaţi în acest prestigios festival studenţesc. Au cuvântul nume importante ale lumii muzicale şi artistice româneşti şi europene – Ştefan Niculescu, Anatol Vieru, Pascal Bentoiu, Eugenia Moldoveanu, Hartmut Klug, Friedrich von Hausseger, Sofia Cosma, Ştefan Ruha, Vasile Spătărelu, Aurel Stroe, George Pascu, prof. Mihail Cozmei, Iosif Conta.

 • Dietoterapie şi hidroterapie”, Ioan Corneliu GHEORGHIŢĂ

Dietoterapie si hidroterapieSubtitlul cărţii se referă la prevenirea şi vindecarea bolilor (grele) prin regim naturist şi prin aplicaţiile apei. Încă de la început autorul subliniază că  această carte este „un ghid care oferă în special principii ce pot folosi unei persoane instruite, sau care acceptă să se instruiască pentru a se vindeca, colaborând şi cu medicul”.

 • Lasă-mă, umbră”, Maria DIACONU

Lasa-ma umbra„Cele optzeci de poeme care alcătuiesc cartea de faţă, al doilea volum de poezie (după «Schimbarea la faţă», 1998) pune în faţa cititorului o poezie cerebrală, născută din experienţa poetesei în contact cu duritatea vieţii cotidiene, experienţă care, prin intermediul metaforei, de multe ori surprinzătoare, nu de puţine ori inedită, formulează constatări, oferă soluţii sau dă sentinţe.” (profesorul Constantin Tomşa în prefaţa cărţii)

 • Povestiri pentru mai târziu”, Tache MIHĂILESCU

Povestiri pentru mai tarziuPrima, dar, din păcate şi ultima, carte a prozatorului Tache Mihăilescu a fost editată sub îngrijirea ziaristului şi reporterului (corespondent pentru judeţul Neamţ al Radio România) Emilian Simion. Textele au fost scrise de autor în decursul a mai multor decenii, dar acesta a refuzat să le publice atunci când le-a şi scris, motivând că ele ”sunt pentru mai târziu”, precizând că va veni o vreme când ele vor fi înţelese şi apreciate.

 • Il tempo: granelli di sabia tra l’infinita poesia”, Antonella LINGUANTI

Il Tempo...Un volum de poezie în limba italiană al unei poete din peninsula italică.

 •  „O clipă de univers – La marginea visului”, Vasile VECINU

Vasile Vecinu - O clipa de universDouă volume de versuri într-unul singur. „O clipă de univers” conţine nouăzeci şi9 trei de pagini de poeme compuse de poetul vasluian Vasile Vecinu (pseudonim?), pentru ca de la pagina următoare cititorul să fie trimis… la sfârşit, unde, dacă întoarce carte invers, poate lectura volumul  „La marginea visului”!

 • Neodihnirea de fiinţă”, Dan IACOB

Neodihnirea de fiintaCarte scrisă cu sufletul unui om care şi-a petrecut o parte din viaţa sa sub oblăduirea lui Constantin Noica. Filosoful din Dan Iacob nu are odihnă, mintea sa fiind într-o căutare permanentă. Se dezvălui cititorului, publicând pagini din jurnalul personal, precum şi prin aşternerea pe hârtie a frământărilor interioare ulterioare perioadei Păltiniş.

 • Sprijinit pe o carte înflorită – Încercare de a cânt un nor

Antologie poetica - Sprijinit pe o carte infloritaDublă antologie bilingvă de poezie scrisă de poeţi români din judeţul Neamţ şi poeţi italieni din regiunea Liguria.

„Sprijinit pe o carte înflorită”, titlul unei poezii a lui Liviu Ioan Stoiciu (pagina 100), este un corolar de poezie nemţeană, autorii selectaţi pentru a pătrunde în această carte fiind regretatul Aurel Dumitraşcu, Adrian Alui Gheorghe, Vasile Baghiu, Radu Florrescu, Mihai Merticaru, Emil Nicolae, Dorin Ploscaru, Liviu Ioan Stoiciu, Nicolae Sava, Lucian Strochi. Prefaţa părţii româneşti a volumului îi aparţine criticului literar Cristian Livescu.

Întorcând cartea invers, cititorul vede o altă copertă. „Încercare de a cânt un nor”, titlul dat de poemul compus de Luciano De Giovanni (pagina 57), este partea a doua (sau întâi, depinde de cum este luată în mâini volumul!) a antologiei. Sunt prezenţi cu versuri poeţii Elio Andriuoli, Elena Bono, Giuseppe Conti, Margheritta Faustini, Luciano De Giovanni, Vico Faggi, Giovanni Giudici, Roberto Pazzi, Bruno Rombi, Aldo G. B. Rossi, Italo Rossi, Edoardo Sanguinetti, Aurelio Valesi, Guido Zavanone.

 •  „Vovidenia”, Livius CIUCHE

VovideniaVolum de poezie religioasă.

„Versurile pur religioase, de o încântătoare spontaneitate, duc la o  frecvenţă armonioasă, de o muzicalitate  efervescentă; versuri mereu proaspete şi pline de optimism, care îl fac pe cititor să se sustragă de la setea de viaţă uşoară, de plăceri euforice şi de spiritul sfidător şi paradoxal în care se găseşte.” (arhimandrit Ciprian Zaharia, stareţul Mănăstirii Bistriţa)