2007

  • Vis”, Luminiţa PLOAIE

VisUn roman de dragoste al regretatei scriitoare pietrene, cea trecută la cele veşnice în plin avânt creator. Impresionat la prima lectură, criticul de artă Lucian Strochi a descris în doar câteva cuvinte această carte: „microromanul Luminiţei ploaie este mai mult un poem de dragoste decât o operă epică.”

  • GRINŢIEŞ – Aşezare montană de pe valea Bistricioarei”, Maria DINULESCU

GrintiesLucrare realizată de un om al locului, profesoara Maria Dinulescu, cea care purcede la un adevărat demers ştiinţific în care bibliografia amplă, documentele inedite publicate, tabelele, indexurile, fotografiile, „îmbracă” un text din care nu lipsesc legendele locale şi oamenii care au făcut şi fac istoria Grinţieşului.

  •  „Come il Sale – Precum sarea”, Bruno ROMBI

Precum sareaVolum de poezie bilingv (italo – română) în care autorul pune în antiteză două lumi: una a popoarelor sărmane, pusă în imposibilitatea de a s e apăra în faţa celeilalte lumi, cea a aroganţei şi a perfidiei. În ajutorul celei năpăstuite, poetul genovez sare în ajutor, simbolic, desigur, folosind uneltele sale care, „chiar dacă au durabilitatea efemeră a unei scriituri pe nisip, se adaugă, asemenea unor scrieri pe închipuite palimpseste (conform DEX, pergament sau papirus de pe care s-a şters sau s-a ras scrierea iniţială pentru a se putea utiliza din nou şi pe care se mai văd urmele vechiului text) pe care cineva, vreodată, le-ar putea redescoperi şi interpreta.” (prof. Ştefan Damian, traducătorul cărţii)

  •  „Trăiri eliberate”, Radu TUDOREL

Trairi eliberateO carte de poezie care cuprinde o selecţie realizată de autor a versurilor inspirate de-a lungul vremii de diverse trăiri interioare.

  •   „Orizonturi ale pedagogiei muzicale – Principii de bază în studierea repertoriului pianistic”, Mihaela SPIRIDON

Orizonturi ale pedagogiei muzicale„Lucrarea de faţă intenţionează să contribuie la clarificarea şi sistematizarea multiplelor aspecte care pot determin o traducere cât mai fidelă a unor repertorii, luând deopotrivă în considerare factorii obiectivi şi subiectivi care o însoţesc.” (Mihaela Spiridon)

 Materialul scris ia în considerare, cum era şi firesc, „cerinţele actuale ale învăţământului muzical modern care, bazându-se pe cele mai noi concepte ale psihologiei sau pedagogiei, dau o nouă orientare sistematică şi progresivă scopului final”, completează autoarea.

  •  „Dicteuri muzicale”, Theodor MACARIE

Dicteuri muzicaleCulegere de texte muzicale care aparţine eminentului pedagog pe care l-a avut şcoala nemţeană de muzică, Theodor Macarie, cel care a avut iniţiativa înfiinţării Liceului de muzică din Piatra-Neamţ, instituţiei căreia i-a fost şi primul director. Lucrarea este structurată pe şase capitole – Intervale; Game, tonalităţi; Moduri populare; Dicteuri armonice şi polifonice; Dicteuri utilizate la examene şi concursuri; Dicteuri de sinteză – care cuprind întreaga problematică muzicală pentru toate nivelele de învăţământ muzical.

  •   „Megaliţi antropomorfi în Carpaţii României”, Iuliu FLOAREŞ

Megaliti antropomorfiMedicul Iuliu Floareş, vechi montaniard, după ce a bătut cărările tuturor munţilor din România s-a pus pe scris. La imaginile celor mai reprezentative vârfuri din Carpaţii româneşti, cel care i-a acompaniat ani întregi în drumeţii pe celebrii oameni ai muntelui – medicul Gheorghe Iacomi, prof. Călin Turcu, medicul Petre Măldărescu – a adăugat descrieri ale rocilor prezente în imagini, însoţite de gândurile proprii la trecerea prin acele locuri.

  • Caiet de dramaturgie IV

Teatrul de joaca - CAIET DE DRAMATURGIE, IVCa şi precedentele, „Caietul de dramaturgie IV” conţine piese de teatru scurt concepute de copii şi transcrise de Gheorghe Hibovschi. Cele şase piese de teatru au ca autori cinci elevi – din ciclul primar, Alexandru Scurtu („Corbul trist” şi „Week-end cu Cristofor Columb”), Andra Puşcalău (”Dăaca”), de la gimnaziu, Andreea Alina Ilisăi („Refugiaţi pe pământ”), iar de la licee, Teodora Creţu („Surorile”) şi Alina Prepeliţă („Dragostea învinge întotdeauna”).

  • Întoarcerea în sat”, Victor STAN

Intoarcerea in sat„În iatacul înconjurat de zăpezi / sufletul mamei aşteaptă tăcut / cu vinul răstignit în ulcele / şi se face târziu / sub brazda seminţelor. / O, de ce nu vii, primăvară?” Poemele inspirate autorului de sentimentele frumoase la rememorarea locurilor natale sunt însoţite de imagini plastice concepute de Sorinel Stan.