2010

  • Breviar matematic – Algebră pentru liceu”, Daniela DIACONU

Breviar matematicBreviarul se adresează elevilor de liceu, filiera tehnologică şi teoretică. Este conceput pe baza noului curriculum şcolar elaborat pentru clasele IX – XII, vizând formarea de competenţe în actul învăţării. Noţiunile prezentate oferă elevilor o vedere de ansamblu asupra elementelor de algebră studiate pe parcursul celor patru ani de liceu.

 

  •  „Formarea conduitei ecologice. Cunoaşterea mediului înconjurător – clasele II – IV”, Ioan STROEA

Formarea conduitei ecologice„Am găsit de cuviinţă să elaborez această lucrare deoarece consider că în abordarea problematicii mediului înconjurător utilizarea mijloacelor de învăţământ este indispensabilă, putând aduce serioase modificări, în sens favorabil, condiţiilor în care are loc organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.” (autorul)

 

  •  „Destine şi iubiri”, Doina CAPŞA

Destine si iubiriRoman de dragoste.