Daniela BÂNDILĂ (contabil-şef)

S-a născut la 21 octombrie 1966, în Piatra-Neamţ.

Este angajată a Centrului de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Neamţ (actualmente, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ) din anul 1991, pe post de administrator-casier.

Absolventă a Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (cu Master în Managementul Public), începând cu 1996, preia contabilitatea instituţiei.

Printr-o specializare continuă în domeniul economic – urmează cursul de Managementul Proiectelor, Proiectarea, aplicarea, administrarea, evaluarea proiectelor şi programelor  (organizat de Centrul pentru Pregătire Profesională  în Cultură  Bucureşti) şi cursul Sisteme de Control Managerial Intern, Implementarea sistemului de control managerial intern – este în măsură să elaboreze o serie de lucrări de specialitate: Proceduri de sistem şi operaţionale, managementul riscului în cadrul Sistemului de Control Managerial Intern la Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ (2013); Manual de politici, proceduri operaţionale şi administratraea riscurilor în procesul de management al Centrului pentru   Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ  (2012); Manual de reguli şi proceduri al Centrului pentru  Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ (2008); Lucrare de disertaţie „Descentralizarea instituţiilor publice la nivelul judeţului” (stadiul descentralizării financiare în domeniul culturii); coordonator – conf.univ.dr. Marius Profiroiu, ministru secretar de stat la Ministerul Administraţiei Publice (2006); Lucrare licenţă „Auditul public intern la Consiliile Judeţene”, coordonator conf. univ. dr. Ileana Nişulescu (2005).

În prezent, are funcţia de contabil-şef al Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ.