DEJUGĂTORILE – POPASURILE ROMÂNILOR DE ALTĂDATĂ

Astăzi li se zice parcări sau popasuri şi sunt foarte căutate de cei aflaţi în automobile în lungile lor peregrinări pe şosele lumii. Însă, odinioară, călătorii de pe drumurile vechi, circulate numai de care cu boi şi căruţe cu cai, aveau, din loc în loc, popasuri numite dejugători, locuri de dejugare a boilor. Acestea erau […]

DIN VIAŢA ROMÂNILOR DE ALTĂDATĂ – TROCUL

Vorbeam în materialul anterior că la locul dejugătorilor se făceau schimburi de produse. Aici, unde popasurile erau mai lungi, s-a înfiripat o viaţă comercială prosperă, dejugătorile devenind, treptat, târguri şi oraşe prospere. Acest schimb în natură, numit de popor troc, era o tocmeală, un contract nescris între două părţi care îşi dau una alteia un […]

OMAGIU ADUS JUNIMISTULUI NEMŢEAN PETRU TH. MISSIR

Petru Th. Missir s-a născut pe 8 octombrie 1858, la Roman a absolvit Liceul Naţional din Iaşi, Facultatea de Drept din Viena. A fost membru şi apoi secretar al Societăţii „România jună”. Îşi continuă studiile la Berlin, acolo unde devine Doctor (1879). A fost membru al „Junimii” (1890), profesor la universităţile din Iaşi şi Bucureşti. […]

OMAGIU ADUS PROFESORULUI GEOLOG COSTACHE TEŞU

Costache Teşu s-a născut pe 7 octombrie 1929, la Brusturi-Drăgăneşti, Neamţ. Viitorul profesor universitar a fost absolvent al Şcolii Normale „Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamţ, şi al Facultăţii de Agronomie, Iaşi. A urcat toate treptele ierarhiei universitare, ajungând doctor în ştiinţe (1967), decan al Facultăţii de Agricultură (1976-1981), rector al Institutului Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” […]

ŞLEAUL SAU DRUMUL MARE

Căile de comunicaţie circulate mai intens au fost numite, până în vremurile noastre, drumuri mari. Ele sunt atestate de documentele istorice, dar şi de informaţiile etnografice şi textele folclorice: haiducii prădau la drumul mare, se ieşea cu jalba în drumul mare, erau hoţi şi bandiţi de drumul mare. Când drumurile mari intersectau apele, carele treceau […]