ASTĂZI, 1 IUNIE, ÎI SPUNEM „LA MULŢI ANI!” SCRIITORULUI PETRUŞ ANDREI

Profesorul şi scriitorul Petruş Andrei s-a născut pe 1 iunie 1946, la Goşmani, Neamţ. A absolvit Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi. A predat, până la pensionare, la Liceul din comuna Puieşti, Vaslui.          

A fost redactor la mai multe publicaţii („Visătorii”, „Amurg sentimental”, „Dor de dor”), precum şi colaborator la: „Dacia literară”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Cuvântul adevărului” (din Canada).

A publicat mai multe volume, dintre care amintim aici: „Descântece de inimă rea”, „Floare de jar”, „Flacăra de veghe”, „Cântecul toamnei”, „Mierea din trestii de cuvânt”, „Poeme târzii”, „101 sonete”, „Crepuscul de miere”, „Într-un crâng de neuitări”.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău.

Referinţe critice asupra operei sale

„Despre Petruş Andrei s-a scris mult (şi bine!),  subliniindu-se mereu armonia frazării, echilibrul clasic al versului, exprimarea aforistică, frumuseţea imaginilor, calităţile ce se regăsesc în mod constant în scrisul său.” (Valeriu Stancu)

„Cărţile sale i-i propovăduiesc: binele, frumosul,adevărul, viaţa. Sonetele lui mută peisajul în mit. Poetul se aseamănă cu un mag, care cântă şi vrăjește, dar care- şi descântă ( o carte i se intitulează ”Descâtec de inimă rea” ) şi dezvrăjeşte. Petruş Andrei este unul dintre cei mai importanţi sonetiști, un poet cu o viziune modernă a lumii, un creator pentru care viața și cântecul se interferează, două sfere de lumină care se văd şi pot exista numai atunci şi atât cât sunt împreună”  (Nicolae Dabija)

„Şarmant, generos, sensibil și echilibrat, înclinat spre armonie şi frumuseţe, mișcându-se adică în albia unui neoclasicism binefăcător, deși contrariu pentru slujitorii postmodernismului; contemporanul nostru se delectează într-un spaţiu poetic tutelat de limbajul şi înclinaţiile ludice, de porniri satirico-pamfletare, ori chiar de revendicări civice. Structura sa de personalitate- manifestată plenar, credem, la catedră, l-a marcat şi ca poet, căci vedem limpede că evită accentele satirei dure, vehemenţa și caricatura”. (Grigore Codrescu)

Surse de documentare: www.usrbacau.ro; Constantin Tomșa, „Personalități ale culturii din județul Neamț”, editurile „Crigarux” și „Cetatea Doamnei”, Piatra-Neamț, 2014.